Skip to main content

Het MKB idee De Wereld van Zand&Grind pitcht de inzet van gamificatie in de leercultuur en voor het aantrekken van jong talent aan minister Karien van Gennip (SZW) en Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap EZK.

De zand en grind sector is met een groot aantal MKB bedrijven in Zuidoost Nederland bestempeld als zijnde van Nationaal Belang. Zeven bedrijven, van plan tot eindproduct, zijn samen aan de slag gegaan met een vernieuwende manier van opleiden en het interesseren van talent voor de sector. De 7 deelnemende bedrijven: Kuypers Kessel, Koninklijke Smals, L’Ortye, Kalle en Bakker, Vlassak, Kragten en Van Nieuwpoort kennen vooral een leercultuur van training on the job, aangezien er geen specifieke opleidingen beschikbaar zijn voor de sector. Digitalisering, automatisering en de toepassing van nieuwe technieken zoals sensoring nemen daarbij razendsnel toe. Het feit dat er geen specifieke opleidingen zijn, stelt de branche en de deelnemende bedrijven voor grote uitdagingen.

Keyport, dé ondernemende regio

Het eerste zaadje voor samenwerking werd geplant tijdens een netwerksessie van Keyport. Naast een vervolg over circulair ondernemen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, ontstond hier het idee om samen te werken aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Het Keyport TRIAS startfee fonds gaf dit idee een vliegende start. Vandaag de pitch in Den Haag!

De Wereld van Zand en Grind

De bedrijven hebben een serious game (De Wereld van Zand en Grind) ontwikkeld. Met behulp van augmented reality en virtual reality kun je je eigen medewerkers, heel realistisch en interactief, op een speelse manier kennis laten maken met de ketenpartners, digitalisering (nieuwe technieken) en hun eigen rol in de verduurzaming en energietransitie. De game introduceert een nieuwe manier van leren en laat zien hoe veelzijdig, uitdagend en afwisselend het is om bij deze bedrijven en in deze sector te werken. De game kan zowel fysiek gespeeld worden op een echt spelbord, als online.

MKB! Idee

Het project wordt uitgevoerd binnen de regeling MKB!dee en is onderdeel van het programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de ministeries van OCW, SZW en EZK. De regeling is bedoeld om ondernemers te prikkelen werkende oplossingen te bedenken voor de belemmeringen en problemen waar ze zelf in de praktijk tegenaan lopen.

Linda Heringa, HR manager van Kuypers Kessel en Jos Meessen, directeur Meet the Youngsters waren uitgenodigd om de Wereld van Zand&Grind toe te lichten aan minister Karien van Gennip van SZW en directeur Pieter Waasdorp van EZK tijdens een digitale bijeenkomst rondom MKBidee subsidies. Tijdens de digitale bijeenkomst is ook het filmpje over de Wereld van Zand&Grind gepresenteerd.