Skip to main content


Heb jij een vraag over innovatie en digitalisering? Zoek je steun bij circulair ondernemen, strategie en groei? Of ben je op zoek naar goed personeel? Met Keyport kom je verder. Ondernemer John Vlassak weet er alles van. Hij kwam in contact met Renske Cox via de Gemeente Cranendonck. Het resultaat? In september gaat de CIRCO Track Beton van start, ik sluit aan bij een regionaal platform voor toekomstig personeel én ik doe mee aan het MKB Idee! “De wereld van zand en grind”.

Vlassak: “Het begon met een ontbijtsessie voor ondernemers. Daar vertelde de gemeente over het strategisch partnerschap met Keyport. Het doel? Ondernemers verder helpen met vraagstukken die voor hen relevant zijn. Nu ben ik wel iemand die zich daar dan in verdiept. Wat houdt dat in? Wat betekent dat voor mij? Op de Keyport website krijg je een algemeen beeld en tijdens mijn afspraak met business developer Renske Cox hebben we dat verder afgepeld. “Wat speelt er bij Vlassak en zijn verschillende werkmaatschappijen ? Wat kan Keyport voor jouw bedrijf betekenen?”

Keyport als onafhankelijke motor
“Ik geloof in de kracht van een onafhankelijke motor zoals Keyport,” vervolgt Vlassak. “Het is een werkwijze die altijd zijn vruchten afwerpt. Omdat je de brug slaat tussen ondernemer en onderwijs, waar jouw medewerker van de toekomst vandaan komt. En ook als het gaat om de weg naar subsidies en financiën. Of om grote uitdagingen zoals circulair ondernemen en digitalisering. Wij zijn geen ASML of Philips met grote innovatiebudgetten en eigen R&D afdelingen. Toch willen – én moeten – we als MKB bedrijf wel meebewegen met wat de markt vraagt. En daarin speelt Keyport een belangrijke rol.”

Keyport brengt partijen bij elkaar
”Ik heb me aangemeld voor een Connected Learning sessie van Keyport. Dat ging over duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling en jobcarving. Die sessie werd georganiseerd voor ondernemers van het Betonplatform. Een bestaande club ondernemers waar gedragenheid en verbinding toch lastig blijft. Door een gezamenlijke uitdaging centraal te stellen, groeide het onderling enthousiasme. Mogelijke vervolgstappen en andere actuele onderwerpen kwamen spontaan op tafel. En zo werkt het; er ligt geen blauwprint, maar het innovatief vermogen van ondernemers wordt vanzelf aangeboord als je met elkaar in gesprek raakt.”

Samen circulair ondernemen
Keyport organiseerde vervolgens een mini workshop over circulariteit in de betonsector. Renske: “Die wordt in september vervolgd met een driedaagse training waar de hele keten aan tafel zit. Want om daadwerkelijk nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, heb je ook de projectontwikkelaar, een architect en de overheid nodig.” In juni rondde Keyport een dergelijk Circulair Business Design Track af voor de bouw- en infrasector. “Ook daar kwam het initiatief vanuit de markt en hebben we ons gericht op de uitdagingen die daar spelen. Denk aan het verminderen van Co2 uitstoot, de toenemende stikstofeisen en schaarste van grondstoffen. Náást de concrete afspraak dat lokale overheden per 1 januari 2023 circulair moeten gaan aanbesteden. Wat betekent dat? Hoe pakken we dat aan? Wie hebben we daarvoor nodig? De belangrijkste conclusie van de CIRCO track: we kunnen dit niet als bedrijf individueel. Alleen door als keten samen te werken kun je de nodige impact maken!”

Personeel en digitalisering
Renske: “Een ander hot item voor ondernemers is het vinden van goed personeel. En in het verlengde daarvan de snelle ontwikkeling van robotisering en digitalisering. Hoe neem je daar je  medewerkers in mee?“ En ook hier biedt Keyport concrete hulp. “Met Keyport Meets – Regio in je Rugzak bijvoorbeeld. Dat is een online platform dat leerlingen en studenten begeleidt in een werkloopbaan in de eigen regio. Broodnodig, gezien het structurele tekort aan personeel en de onbekendheid van de mooie carrièrekansen die deze regio biedt.” Renske introduceerde Vlassak daarnaast ook bij het consortium van het MKB Idee!: “De wereld van zand en grind”.

Vlassak is enthousiast. “Naast dat ik mijn bedrijf zelf lokaal onder de aandacht breng bij docenten en leerlingen van het Bravo! College en de techniektak Bivak, kan ik straks meeliften met een regionale aanpak die een groter bereik en impact heeft.”

Kartrekker daarvan is Jos Meessen van Keyport MeetTheYoungsters dat ook de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg Verkiezing organiseert en mede-ontwikkelaar is van “It’s a serious game” voor onder andere Profcore. Het idee voor “De Wereld van Zand en Grind” gaat nog een stapje verder en kreeg een vliegende start dankzij het Keyport Startfeefonds. Met een bijdrage uit dit fonds is subsidiepartner TRIAS ingeschakeld. Samen hebben ze een plan geschreven en 200.000 euro van de overheid ontvangen. Naast Vlassak zijn Kalle en Bakker, Kuypers Kessels (penvoerder), Kragten, L’Ortye, Koninklijke Smals en van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen deelnemende partners.

“In de “De Wereld van zand en grind“ gaan we twee dingen doen. Eén is bestaande medewerkers trainen met nieuwe technieken zoals AR en VR, waarmee we de kennis van de keten vergroten. Op een speelse en interactieve manier. Twee is de sector profileren en jongeren interesseren voor een toekomst in Zand en Grind. Dat doen we aan de hand van een bordspel. Dat wordt een combi tussen fysiek en online, met 360 graden filmpjes van realistische situaties per bedrijf,” aldus Meessen.

En er is nog veel meer!
Naast genoemde projecten is Keyport ook betrokken bij Field Lab Robotics, hét regionale netwerk en expertisecentrum voor robotisering. Na de Lego Robot Challenge voor het onderwijs was er in juni een eerste brainstorm tussen MKB en Robotica bedrijven. Ook deelnemers van CIV Maak en Smart Industrie van Gilde Opleidingen brachten al een bezoek aan dit Experience Center in Roermond.

Met Keyport blijf je op KOERS

Sta je als ondernemer voor hele andere strategische keuzes? Wil je een stevig fundament leggen voor de toekomst of zoek je een vliegwiel voor je project? Dan kun je aansluiten bij een van de methodieken en trajecten van KOERS. KOERS helpt Keyport ondernemers hun strategie aan te passen aan veranderende omstandigheden, groei te realiseren én innovatief te blijven. Een bewezen effectief adviestraject tegen aantrekkelijke voorwaarden. Bekijk de mogelijkheden op keyport.nl en maak een afspraak.

Ik ga je verder helpen

Wil je in een persoonlijk gesprek ontdekken wat Keyport voor je kan betekenen? Neem dan contact met mij op.