Skip to main content

Een consortium van mooie bedrijven, een slagvaardige kartrekker en een succesvol zetje vanuit het Keyport-TRIAS Startfeefonds en zie daar, een nieuw initiatief: De Wereld van Zand en Grind! Digitaal, interactief en aantrekkelijk. Met gamification, AR en VR. Voor het binden en boeien van jong talent aan bedrijven uit de regio. Om de zand en grind sector onder de aandacht te brengen. En voor meer up to date vakkennis, ook over de keten. Hoe het begon?

Jos Meessen van MeetTheYoungsters (MTY) had een afspraak met Juleke van Geel van Koninklijke Smals. “Ik vertelde over ”It’s a serious game”, een succesvolle aanpak om de procesindustrie en logistieke sector meer bekend te maken bij jong talent. En om het eigen personeel mee te nemen in de technologische ontwikkelingen die zich in sneltreinvaart aandienen. In “It’s a serious game” hebben we dat vertaald in een mobiele escape room, 3d-filmpjes en een digitale minilab.”

“Dat willen wij ook!”, riep Juleke van Geel spontaan. “In de “Wereld van zand en grind” geldt precies hetzelfde. Ook wij moeten onszelf veel meer profileren in de regio. Om in de toekomst voldoende goed personeel te vinden. En om samen te werken aan circulaire vraagstukken.”

Jos vervolgt: “Ik ben gaan polsen bij collega bedrijven en toen ging het snel. Kuypers-Kessels werd penvoerder en ook Kragten, L’Ortye en Kalle en Bakker zeiden ja.  Renske Cox – business developer Keyport – haakte aannemersbedrijf Vlassak aan. Zo is ook ‘het eindproduct’ betrokken. Vervolgens hebben we met deze 6 bedrijven de hulp van het *Startfeefonds van Keyport subsidiepartner TRIAS ingeschakeld, samen een plan geschreven en 200.000 euro aan overheidssubsidie opgehaald via de regeling MKB Idee!”. Daarna meldde Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen zich en zijn aangesloten.

 Wereld van Zand en Grind

“Heel concreet gaan we twee dingen doen. Eén is bestaande medewerkers trainen met nieuwe technieken zoals AR en VR, waarmee we ook de kennis van de keten willen vergroten. Zand zit immers niet alleen in beton, maar ook bijvoorbeeld in tandpasta. Wat is eigenlijk de impact van afgraven, filteren en overslag voor de waarde en de kwaliteit van ons product? Wat gebeurt er hierna mee? Dat is van belang als het gaat om circulariteit en het slimmer omgaan met grondstoffen.

Twee is de sector profileren en jongeren interesseren voor een toekomst in Zand en Grind. Daarvoor gaan we een bordspel maken. Dat wordt een combi tussen fysiek en online. Met 360 graden filmpjes van realistische situaties per bedrijf. De input daarvoor ben ik nu aan het ophalen bij de deelnemers: wat wil jij erin, wat is voor jouw bedrijf belangrijk? De bedoeling is dat de spelers van het spel straks gaan ‘strijden’ voor hetzelfde doel. Vergelijkbaar met het spel pandemic, waar virologen, artsen, de overheid en andere partijen moeten samenwerken om virussen te verslaan. Dat is hier ook de kunst: ieder vanuit zijn eigen rol en expertise, met elkaar samenwerken om het maximale te bereiken.”

Deze zomer gaan we de filmpjes bij bedrijven op locatie opnemen. Eind van het jaar zal het spel klaar zijn en kunnen we het verder introduceren binnen ons platform MTY. Een online platform waar meer dan 9.500 leerlingen en studenten en meer dan 500 bedrijven uit de Euregio elkaar vinden. En waar onderwijs en bedrijfsleven bouwen aan een duurzaam netwerk én de juiste loopbaan matches via onder andere Keyport Meets I Regio in je Rugzak.”

Linda Heringa van Kuypers-Kessels aan het woord

Linda Heringa-Derks van consortiumpartner Kuypers-Kessels is penvoerder. “In 2019 hebben we meegedaan aan de AWVL – de Aantrekkelijkste Werkgever Van Limburg – verkiezing. Daar kende ik Meet the Youngsters van. Ik was toen al enthousiast. Omdat ik het belang van een goed contact tussen bedrijven, leerlingen, studenten en scholen volledig onderschrijf. Niet alleen voor stageplekken en afstudeerdopdrachten, ook voor de ontwikkeling van ons vak en het up to date opleiden van mensen. In 2020 raakt ik opnieuw met Jos Meessen in gesprek, dit keer specifiek over de Wereld van Zand en Grind.”

“En ja! Ik herkende me helemaal in dit MKB Idee! Het is ook voor ons een primaire behoefte om makkelijker aan personeel te komen. Dat kan door een betere bekendheid in de omgeving én door meer voeten in de aarde te krijgen bij scholen. Zodat zij ook beter weten welke bedrijven er in hun eigen omgeving gevestigd zijn. Want als we op scholen aan leerlingen vragen wat ze later willen worden, dan komen ze nog wel met ‘loonwerker’ bijvoorbeeld. Als je vervolgens vraagt naar het waarom, dan horen we vaak iets in de trant van ‘ik wil met mijn handen werken’, ‘iets met techniek’, ‘het liefst in de buitenlucht’. Dat kan bij ons! Bij de zand en grindcentrales, die zijn er in Zuid Oost Nederland volop. Het is echt een kracht van deze regio: logistiek, zand, grind, beton. Dat kunnen en moeten we veel beter uitdragen en benutten. Bedrijven, sámen met het onderwijs.”

In het MKB Idee! komen al deze facetten samen. “Door het vakgebied met gamification te vertalen, verbreden we niet alleen de kennis bij onze eigen mensen, we maken het ook aantrekkelijk voor de buitenwereld. Het is een stoere wereld, de projecten zijn indrukwekkend, dit mag gezien worden. Móet gezien worden zelfs, want de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is best hoog. Dus naast digitalisering is ook duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. De keuze voor het penvoerderschap was door mijn enthousiasme én het draagvlak bij de directie dan ook snel gemaakt. Overigens ben ik wel blij met een kartrekker zoals Jos Meessen. Niet alleen vanwege zijn ervaring met MTY en het “It’s a serious game”. Ook omdat hier alles doordraait. Het is erg druk en de vraag neemt alleen maar toe. Op deze manier houden we focus en tempo!’ Later dit jaar meer over de nieuwe Wereld van Zand en Grind. Nu al meer weten over

TRIAS inschakelen via Startfeefonds Keyport

Bedrijven  kunnen TRIAS inschakelen voor subsidieadvies en hulp bij het aanvragen. Met het startfeefonds Keyport-TRIAS financiert Keyport 50% van het advies- en aanvraagtraject voor.
Neem contact op Roy Golsteijn en vraag naar het startfeefonds Keyport-TRIAS.

Roy Golsteijn
Adviseur Trias
T +31 77 3560100
M +31682558203

Ik ga je verder helpen

Wil je in een persoonlijk gesprek ontdekken wat Keyport voor je kan betekenen? Neem dan contact met mij op.