Skip to main content

Je bent je ervan bewust; je móet aan de slag met circulair ondernemen. Maar hoe begin je? Keyportadviseur Renske Cox: “Een goede eerste stap is de online sessie op 21 oktober van LIOF. Dan heb je meteen een idee over de aanpak van onze CIRCO Tracks. Dit gaat over samenwerken in de keten en het ontwikkelen van nieuwe, circulaire verdienmodellen voor jouw bedrijf. Want ook daarin is Keyport je partner.”

“In mijn gesprekken met ondernemers hoor ik het steeds vaker: als we écht iets willen veranderen, dan moeten we breder kijken dan alleen naar ons eigen bedrijf of de sector waarin we werken. Eens! En om dat in gang te zetten organiseren we samen met LIOF en Business Innovation Team Limburg CIRCO Tracks. Een driedaagse workshop, sectorspecifiek, voor ondernemers uit de hele keten.”

  • Voor de bouwsector deden we dat dit voorjaar. Lees hier meer over de resultaten
  • Voor de betonsector ging er op 21 september een CIRCO Track van start
    • Op dinsdag 19 oktober pitchen de deelnemers hun resultaten.
      Online meekijken? Meld je aan bij renske.cox@keyport.nl

Bouwbedrijf Derckx BV: gastlocatie en deelnemer

Directeur Paul Derckx: “Ik ben benaderd door Renske Cox. Wil je meedoen aan de CIRCO Track voor de Betonsector in Limburg? “ Nu houdt Derckx zich bezig met het hele proces; van ontwerp tot oplevering van bedrijfspanden. “En ja, dat gaat over ook bouwmaterialen en beton. Die selectie zit aan de voorkant. Hoe gaan wij om met materiaalgebruik en prefab. Welke keuzes maken we en wat betekent dat voor grondstofgebruik. Daarnaast betekent circulair ook dat je nadenkt over wat gebeurt er ‘tijdens het gebruik van een gebouw en daarna’. Hoe zit het met onderhoud, levensduur en herbestemming? Wordt het sloop of demontage? Ook daarover zul je al bij het ontwerp moeten nadenken.”

Inmiddels is dag twee van de workshop achter de rug. Deelnemer en bedrijfsleider Erik Houtappels van Theo Pouw secundaire grondstoffen is getriggerd: ”Het is heel goed dat we een aantal bedrijven uit de keten hebben leren kennen en met elkaar van gedachten hebben gewisseld. Wat ons betreft  zeker aanleiding voor een vervolg, waarbij met name het aspect recycling verder uitgediept wordt.”

Het resultaat na de driedaagse CIRCO Track?

Tijdens de CIRCO Track ga je aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen. Dat is niet alleen nodig om je duurzaamheidsdoelen te halen. Het is ook goed voor je imago als werkgever, en dus voor het aantrekken van jong talent!

Ook de gemeente Roermond neemt deel

Robbert Speksnijder, beleidsadviseur Economische Zaken motiveert alsvolgt: “We zullen nú stappen moeten zetten om die omslag naar een meer circulaire economie te kunnen maken. De CIRCO Track is een effectieve manier om dat te doen. En daarin hebben we als gemeente een rol. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten of verdienmodellen heb je immers vaak te maken met wet- en regelgeving, inkoop en aanbesteding. Dat betekent dat je tijdig met elkaar in gesprek moet zijn over innovatie en duurzaamheid. Ondernemers in the lead, wij om de randvoorwaarden te faciliteren.”

Aanleiding voor de CIRCO Track Betonindustrie

De betonindustrie is een belangrijke leverancier voor de bouw en Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)-sector. Om CO2-uitstoot te reduceren is niet alleen hergebruik en recycling noodzakelijk, maar ook schoner produceren en slimmer ontwerpen. Daarvoor is innovatie nodig, in de hele keten. Door te innoveren ontstaan ook nieuwe verdienmodellen. Én het vergroot de aantrekkingskracht voor jonge medewerkers. Kansen die alleen benut worden door als keten samen te werken.

Keyport is betrokken partner van CIRCO Hub Limburg.
Bekijk hier het filmpje met Frank Jacobs HC Group Weert.