Skip to main content


Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe wet. Dan moet er in de bouw circulair worden aanbesteed. Wat betekent dat voor de sector? Hoe pakken we dat aan? Keyport neemt initiatief en organiseert samen met LIOF, Business Innovatie Team Limburg en Economische Samenwerking Zuid Limburg (ESZL) een CIRCO Track. Dit is een driedaagse Circulair Business Design Track waar de hele keten aan tafel zit. De gemeente, adviesbureaus, infrabedrijven, installateurs, bouwers, maar ook de slopers. Samen van start met een eerste verkenning voor circulaire kansen, mede mogelijk gemaakt door het programma LimburgToekomstbestendig van LIOF.

‘Want wat verstaan we precies onder circulair bouwen? Denk je aan hergebruik van materialen of aan modulair bouwen? Wat betekent dat dan voor de vastgoedeigenaren, onderhoudsbedrijven en slopers? En voor het eigendom, de opslag en de kwaliteit van de materialen?

Maar ook: wat gaat het concreet bijdragen aan de energietransitie en klimaatdoelen? En hoe speel je dan in op het verminderen van Co2, de toenemende stikstofeisen en de schaarste aan grondstoffen?

Renske Cox van Keyport: “Tijdens de CIRCO track gaan de deelnemers met elkaar aan de slag om circulaire business te ontwikkelen. Ze worden op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.”

Voor de deelnemende gemeente is de eerste uitkomst helder. “Wij hebben vooral behoefte aan concrete hulp bij de impact en het voorsorteren op deze nieuwe wet. Hoe slaan we de brug vanuit het aanbesteden naar de praktijk. Welke inhoudelijke kennis hebben we nodig? Wie haken we aan? En hoe krijgen we een goed beschreven werkproces met helder stappenplan? Terwijl we tegelijkertijd concurrerend blijven en er geen sprake is van belangenverstrengeling. Wellicht dat een consortium als samenwerkingsvorm een oplossing biedt. En extra geld voor eerste experimenten.“

Ideeën voor experimenten zijn er volop. Het installatiebedrijf werkt aan een energiebesparing van maar liefst 20 %. De woningbouw ontwikkelt nieuwe concepten die inspelen op beschikbaarheid, flexibiliteit en betaalbaarheid. Infra heeft ideeën voor sensoren in de weg waarmee je precies op tijd met het onderhoud kunt starten. En ook de eerste matches voor hergebruik van funderingsmateriaal, hout en circulair beton komen tot stand. Concreet? Besix gaat asfalt ontwikkelen met een vervangende grondstof voor bitumen en Kragten werpt zich op om circulaire trajecten te initiëren met hergebruik van wegfundering.

De conclusie

Iemand moet beginnen. Als individueel bedrijf zijn je kansen beperkt. Vertrouwen is de eerste stap naar samenwerking. Door kennis te delen over de processen, worden de kansen zichtbaar. Zo haal je meer voordeel uit samenwerking, doe je praktijkervaring op én bouw je aan een track record. Samen optrekken dus, om 1 januari 2023 te kunnen halen!

Circulair Ondernemen in jouw keten?

In september gaat er een CIRCO Track van start voor de Betonindustrie. Ben jij in een andere keten actief en zou je ook graag in gesprek gaan met je ketenpartners om tot circulaire kansen te komen? Neem dan contact op met Business Developer Renske Cox.