Skip to main content

Leerlingen van ROER College Schöndeln in Roermond doen mee met het Day for Change-project. Leerlingen ontwikkelen in groepjes een eigen duurzaam ondernemingsplan, dat zij ook werkelijk in de praktijk mogen brengen met een microkrediet van Stichting Day for Change.

Met de gezamenlijke opbrengst van de bedrijfjes wordt ondernemerschap in ontwikkelingslanden gestimuleerd, eveneens met microkredieten aan startende ondernemers die normaal gesproken geen aanspraak kunnen maken op een banklening. Doel is om ook hen de kans te geven om financieel onafhankelijk te worden en dit alles op een duurzame manier. Leerlingen starten dus bedrijfjes, waarvan de opbrengst gaat naar het opzetten van bedrijven in arme landen. Het mes snijdt zo aan twee kanten.


Sustainable Development Goals (SDG’s)

In Day for Change (www.dayforchange.nl) draait het om wereldburgerschap, duurzaam ondernemerschap en omgaan met geld. Day for Change wil leerlingen laten zien dat ze door duurzaam ondernemerschap en creativiteit kunnen bijdragen aan een betere wereld. Wereldburgerschap en de SDG’s (www.sdgnederland.nl) worden besproken en leerlingen denken na over wat zij zelf zouden kunnen doen om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (http://sdgs.un.org/goals) .

Vorig schooljaar was de totale opbrengst van de deelnemende scholen meer dan 70.000 euro. Dit schooljaar gaat de opbrengst onder andere naar  jonge ondernemers in Oeganda. 75% van de Oegandese bevolking is jonger dan 30 jaar, terwijl de jeugdwerkloosheid  erg hoog is.  Veel door jongeren opgezette bedrijven gaat snel weer ten onder, omdat de jongeren zakelijke kennis, ondernemerschapsvaardigheden, netwerken en toegang tot financiering missen. Met een microkrediet én ondernemerschapskennis van Day for Change kunnen 1000 jongeren een (veelal) agrarische bedrijf starten  en laten groeien, waarmee 850 nieuwe banen gecreëerd worden.

Vijf  derdejaars klassen Havo/Vwo van het ROER College Schöndeln gingen voortvarend van start met twee gastlessen van Day for Change, waarna ze een bedrijfsplan moeten schrijven en dit moeten pitchen aan een jury van leraren, vertegenwoordigers van Day for Change en directeur Mark van de Mortel van ROER College Schöndeln. Ontzettend spannend! Met een “GO”  mogen ze een aantal weken van start met hun zelfbedachte product of dienst.


Relevante Keyport projecten: