Skip to main content

Landelijk is de arbeidsparticipatie 76 %. In Limburg is dat bijna 10 % minder. Daar is winst te behalen; zoveel mensen die wel (meer) willen én kunnen werken, maar die we nu niet weten te bereiken. En dat terwijl het bedrijfsleven een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten heeft. Een regelrechte kans die we graag willen benutten. Keyport inventariseerde en deed een oproep!

Keyport bestuurslid Yvonne Paulussen en director of change bij Vekoma licht toe: “Voordat we met deze doelgroep aan de slag gaan, hebben we eerst wat onderzoek gedaan. Welke initiatieven zijn er allemaal? Wie doet wat? En waar liggen de kansen? Dat hebben we vrij goed in beeld. Inclusief de drempels die er zijn om het ‘onbenut arbeidspotentieel’ in beweging te krijgen.

De drempel voorbij
Drempels zijn er genoeg. “Niet in bezit van de juiste papieren. Geen tijd om in te werken. Te weinig motivatie, ervaring of skills. De Nederlandse taal…” Ook dat is niks nieuws en daar zijn intussen al tal van oplossingen en trajecten voor bedacht. Tijd dus voor nieuwe, andere invalshoeken.

  • Naar nieuwe concepten (bijvoorbeeld open hiring) en invalshoeken om mensen die meer uren willen werken deze mogelijkheid te bieden.
  • Naar een manier om “nuggers” – niet uitkeringsgerechtigden die wel werk zoeken – te bereiken en ze aan de slag te helpen.
  • Naar een manier om matches tot een succes te maken door bijvoorbeeld de inzet van een jobcoach of het begeleiden van werkgevers.
  • Naar nieuwe initiatieven voor expats, statushouders of Oekraïense vluchtelingen die graag aan het werk willen.

Een eerste concrete actie is er al:

Open Hiring een kans voor Maakindustrie en Logistiek?

Op 13 juli organiseert Keyport samen met Start Foundation, het LeerWerkLoket Midden Limburg, ROC Gilde Opleidingen en Werk.Kom een info bijeenkomst over Open Hiring, speciaal voor bedrijven in de Maakindustrie en Logistiek.

Bijeenkomst 13 juli - Open Hiring