Skip to main content

Woensdag 30 maart, 13.00 uur. We zijn op locatie bij CIVIL, Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de Installatietechniek Limburg. De perfecte plek voor de kick off van het project “Virtuele Simulaties voor (V)MBO”. CIVIL Roermond is immers de eerste Privaat Publieke samenwerking in Nederland die volledig is verduurzaamd. Typerend voor deze regio (de Keyport regio) waarin  onderwijs en bedrijfsleven goed op elkaar zijn aangesloten. En dat is vandaag te merken….

Die dag is er een experience dag voor het VMBO en ook de BBL leerlingen hebben een praktijkdag. Volop bedrijvigheid dus. De ideale setting voor verdergaande onderwijsinnovatie in techniek. Aan tafel voor de kick off zitten onderwijsinstellingen VMBO en MBO – het Kwadrant, Den Hulster, Gilde opleidingen en IW Zuid-Oost – met partners STO, BlueTea en Keyport. De aanleiding?

Virtuele Simulaties voor (V)MBO

Een technisch vak leer je voor een belangrijk deel in de praktijk. Maar bedrijven hebben het druk en het inrichten van eigen praktijklokaal is erg complex en kostbaar. Met virtuele simulaties kun je die leeromgeving prima nabootsen. De kosten zijn eenmalig, de toepassing is altijd en overal beschikbaar. Bovendien veilig en zonder risico’s te gebruiken. Ruud Dullens van BlueTea licht toe:

“Wij ontwikkelen een praktijkgerichte leeromgeving die makkelijk inzetbaar, up to date én schaalbaar is. Vaak een combinatie van Virtual-  Augmented- en Mixed Reality met technieken als Hologrammen, Avatars en gamification. Techniek an sich lost immers niets op. Je kunt als school een paar VR brillen met een los pakket aanschaffen maar dan zie het maar eens aan de praat te krijgen. Bovendien, hoe past het in je lesprogramma? En hoe draagt het bij aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden?” Dit wordt anders!

“We brengen praktijk en techniek daadwerkelijk samen. Met interactieve challenges, levensechte scenario’s en de mogelijkheid om persoonlijke groei op verschillende niveaus te monitoren en te stimuleren. En dat kan alleen als je het in nauwe samenspraak met het onderwijs ontwikkelt.”

Waarom met Keyport?

Keyport Programmamanager Ton Hagelstein over de beweegreden om deze onderwijsinnovatie te faciliteren: “Keyport is een economisch samenwerkingsverband dat zich richt op het realiseren van groei. Voor bedrijven, voor werkgelegenheid. Dat doen we als verlengstuk van de gemeenten, vanuit de overtuiging: een gezonde regio kent economische groei.” Keyport richt zich op maatschappelijke thema’s zoals de transitie van lineair naar circulair en de impact van robotisering en digitalisering. “Met als doel dat het bedrijfsleven concurrerend blijft en dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven,” vervolgt Hagelstein.

Onze focus ligt op het MKB en de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Vandaar onze betrokkenheid bij Virtuele Simulaties voor (V)MBO.

Ton Hagelstein - Programmamanager Keyport

Het vervolg op de Kick-Off

“Vandaag de eerste brainstorm tussen docenten en ontwikkelaars”, vervolgt Dullens. “Met welk stukje installatietechniek gaan we als eerste aan de slag? Daarbij is er vooral gekeken naar de behoefte die er is op school. En hoe we met een virtuele simulatie kunnen helpen om dit kennishiaat te dichten.” Die middag is er gesproken over montageborden (houten panelen waarop een student een schakeling kan maken en testen) en de werking van warmtepompen. Voor het ontwikkelen van een eerste onderwerp van bijvoorbeeld een “mini-game” in simulatie, brengt BlueTea binnenkort een bezoek aan Het Kwadrant in Weert. “Om daar het proces goed vast te leggen en zo de stap naar ontwikkeling te kunnen maken. De overall planning? Eind 2022 gereed voor implementatie!” Wordt vervolgd.