Skip to main content

Keyport zoekt innovatieve ideeën

Landelijk is de arbeidsparticipatie 76%. In de Keyportregio is dat bijna 10 % minder. Daar is winst te behalen: Zoveel mensen die wel (meer) willen én kunnen werken, maar die hun weg niet weten te vinden. En dat terwijl het bedrijfsleven een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten heeft. Een prachtige kans voor de regio die we graag willen benutten. Heb jij een idee hoe we dit vraagstuk kunnen aanpakken? Meld je dan bij netwerkorganisatie Keyport!  

Ton Hagelstein, programmamanager Keyport licht toe: “Keyport heeft in de afgelopen periode een brede inventarisatie gedaan. We spraken tal van organisaties die actief zijn op de arbeidsmarkt en die een goede kijk hebben op de arbeidsmarktparticipatie. Dat hebben we bij elkaar gebracht. Het inzicht in: Welke initiatieven zijn er allemaal? Wie doet wat? En waar liggen de kansen?, dat ís er. Inclusief de drempels die er zijn om het ‘onbenut arbeidspotentieel’ in beweging te krijgen. Nu willen we doorpakken.”

De drempel voorbij
Drempels zijn er genoeg. “Niet in bezit van de juiste papieren. Kinderen thuis waardoor men niet meekan in de gehanteerde shifts. Geen vervoer of verplichtingen als mantelzorger. Te weinig motivatie, ervaring of skills. De Nederlandse taal…” “Ook dat is niks nieuws en daar zijn intussen al tal van oplossingen en trajecten voor bedacht. Tijd dus voor nieuwe, andere invalshoeken. En dáár zijn we naar op zoek.

  • Naar nieuwe concepten (bijvoorbeeld open hiring) of invalshoeken om mensen die meer uren willen werken deze mogelijkheid te bieden.
  • Naar een manier om “nuggers” – niet uitkeringsgerechtigden die wel werk zoeken – te bereiken en ze aan de slag te helpen.
  • Naar een manier om gemaakte matches tot een succes te maken door bijvoorbeeld de inzet van een jobcoach of het begeleiden van werkgevers.
  • Naar nieuwe initiatieven voor expats, statushouders of Oekraïense vluchtelingen die graag aan het werk willen.
  • Of naar andere mogelijkheden.

Aan de slag met onbenut potentieel
Het initiatief voor deze actie komt voort uit een strategiesessie met het bestuur en het Kernteam van netwerkorganisatie Keyport. Een van de taken van het kernteam is het signaleren van kansen voor de regio en het omzetten daarvan naar concrete structuurversterkende activiteiten en projecten.

Ton vervolgt: “We zoeken naar nieuwe ideeën náást de acties die er al zijn, want achter de schermen zijn we volop bezig om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Met concrete oplossingen voor vragen over employer branding en duurzame inzetbaarheid, over het binden en boeien van talent en over het (bij) scholen en opleiden van personeel. Het aanboren van het onbenut potentieel maakt dit aanbod compleet.”

Meer weten over het Keyport aanbod?

Bekijk de pagina: Opleiden en personeel

Keyport zoekt innovatieve ideeën

Heb jij het gouden idee?
“De regionale arbeidsmarkt is een van de belangrijkste pijlers van onze economie. Vandaar onze oproep. Heb je een gouden tip of een innovatief idee om het onbenut arbeidspotentieel in beweging te krijgen en samen de kansen te benutten? Meld je bij Keyport”. Wij helpen jou met het uitwerken van jouw idee. Neem contact met ons op.

Ton Hagelstein

Programmamanager- & Secretaris Keyport
Jouw adviseur voor:

Renske Cox

Jouw adviseur voor: