Skip to main content

Op 12 april verzamelde een diverse groep projectleiders zich in Weert voor een inspirerende bijeenkomst georganiseerd door Keyport. Het doel: elkaar informeren, kennis delen en inspireren voor toekomstige samenwerkingen. Op de agenda staan 3 onderwerpen.

Ton Hagelstein, programmamanager van Keyport, nam ons mee in de ontwikkelingen binnen de toegekende Regiodeal voor Midden Limburg. Keyport is als een van de partners die de aanvraag hebben opgesteld nauw betrokken bij de voortgang. Op dit moment wordt de organisatie opgebouwd om de uitvoering van de projecten te begeleiden, coördineren en monitoren. Daarnaast moet in samenspraak met de overheid een overeenkomst worden vastgesteld waarin alle juridische en financiële afspraken worden vastgelegd. Deze inspanningen zijn volop gaande dit jaar. De rol die Keyport zal innemen in de uitvoering van de RegioDeal is op dit moment nog niet helemaal duidelijk.  Naast de RegioDeal belichtte Hagelstein ook de voortgang van het meerjarenrouteplan, waar momenteel aan wordt gewerkt.

Vervolgens nam communicatieadviseur Hans Corstjens het woord om te praten over het belang van ambassadeurschap en de inzet van persoonlijke netwerken om de bekendheid van Keyport te vergroten. Hij presenteerde tips en afspraken voor alle betrokken partijen om hun persoonlijke netwerk te informeren over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten binnen Keyport.

Als afsluiting deelde Marc Schouten, werkzaam bij TNO, zijn inzichten over hoe ondernemers kunnen profiteren van de uitgebreide kennis en het netwerk van TNO. Hij benadrukte de vele innovatieprogramma’s waaraan ondernemers kunnen deelnemen, zoals TNO Fast Track, een programma dat innovatie binnen start-ups, scale-ups en MKB-bedrijven versnelt. Ook bracht hij klikopmorgen.nl onder de aandacht, een initiatief dat ondernemers ondersteunt bij digitaliseringsvraagstukken. Diverse voorbeelden maken duidelijk dat TNO een veelzijdige partner kan zijn voor Keyport en voor ondernemers met innovatievragen.