Skip to main content

In een tijd waarin de markt voortdurend in beweging is en ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, speelt Keyport een leidende rol in het verkennen van de uitdagingen op het gebied van digitalisering en Artificial Intelligence (AI). De themasessie op vrijdag 2 februari in Weert, georganiseerd door Keyport in samenwerking met de gemeente Weert en Parkmanagement Weert, was een groot succes en trok bijna 50 geïnteresseerden uit het bedrijfsleven in de Keyport-regio.

Kansen en uitdagingen voor elke ondernemer

De ochtend begon met een inspirerend welkomstwoord van Keyport-voorzitter Gé Moonen en wethouder Martijn van den Heuvel. Daarna namen Roy Lenders, Frank Aernout van Nalantis en Jos Meessen de deelnemers mee in de fascinerende wereld van AI. De themasessie belichtte niet alleen de huidige ontwikkelingen op het gebied van AI, maar ook de kansen en bedreigingen ervan voor het bedrijfsleven, evenals praktische toepassingen in HR.

AI gedreven start-ups succesvol

De snelheid waarmee de technologische ontwikkelingen zich voordoen, vooral binnen AI, werd benadrukt. AI-technologie bereikt momenteel nauwkeurigheden die de menselijke prestaties in generieke taken overstijgen. Vergelijkbaar met de opkomst van giganten als Facebook, Netflix en Spotify, zien we dat nieuwe AI-gedreven start-ups zich sneller ontwikkelen dan ooit tevoren.
Bedrijven staan meer dan ooit voor de uitdaging om zich snel voor te bereiden op de impact van AI. De technologie dringt diep door in diverse functionele afdelingen en bedrijfsprocessen. Keyport benadrukt het essentiële belang voor bedrijven om hierop voorbereid te zijn.

AI en onderwijs

De themasessie bracht niet alleen experts op het gebied van AI samen, maar ook inspirerende bijdragen vanuit het onderwijs. Patrick Raemaekers, docent O&O aan het Roercollege, deelde inzichten over hoe het onderwijs aandacht besteedt aan AI. Leerling Tijn Maessen gaf een korte pitch over zijn onderzoek bij het CBS, waarin hij liet zien hoe AI ingezet kan worden om de (interne) communicatie te verbeteren. Nicole Kleuskens van LIOF presenteerde EDIH Zuid-Nederland, dat de mkb-maakindustrie ondersteunt bij digitaliseringsvraagstukken. De website klikopmorgen.nl stimuleert ondernemers in de maakindustrie met tal van mogelijkheden op het gebied van digitalisering.

Met diverse mogelijkheden die tijdens de themasessie werden aangestipt, verlieten alle deelnemers de bijeenkomst met voldoende stof tot nadenken. Keyport blijft vooroplopen in het begeleiden van bedrijven in deze boeiende ontwikkelingen, de organisatie kijkt uit naar verdere samenwerking en innovatie.

Over Keyport

Keyport is het regionale samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers en gemeenten in Midden-Limburg en Cranendonck. Verbinden, versnellen en versterken staan centraal in alles wat Keyport voor ondernemers doet. Of het nu gaat om innovatie, digitalisering, circulariteit, ondernemerschap, personeel of profilering op de arbeidsmarkt – Keyport biedt altijd een passende oplossing. Via ons netwerk, cofinanciering of door te introduceren bij het juiste project, pilot of initiatief. Voor meer informatie bezoek de website.