Skip to main content

Op 5 april 2023 staat de kick-off gepland van het programma  Business Versneller in het Munttheater in Weert. Na een succesvolle eerste Limburgse editie in 2022 met maar liefst 38 deelnemende MKB ondernemers afkomstig uit zeer verschillende branches , van IT tot installatietechniek, van recruitment tot orgelbouw, van videoproducties tot legionellapreventie en van elektronica tot rioleringstechnieken, gaan we ook in 2023 weer aan de slag met de Business Versneller.

Business Lapps is samen met Coöperatieve Rabobank Kring Limburg, met Keyport (en Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) en Crossroads) en met het Business Innovatieteam van de Rabobank volop bezig met de voorbereiding. Tijdens de kick-off op 5 april  worden de deelnemers in sneltreinvaart meegenomen door de trendverkenners van Fountainheads (www.fountainheads.nl) in de nieuwe ontwikkelingen waar je als ondernemer mee te maken krijgt en dat kan uitdagend zijn. Net als afgelopen jaar is het programma specifiek voor en ook door het MKB ontwikkeld en gericht op commerciële versnelling, innovatief vermogen en groei van zowel de onderneming als de ondernemer. Daarnaast is er dit jaar ook veel aandacht voor de zes vormen van kapitaal. ‘Niet alleen financieel kapitaal en geproduceerd kapitaal zijn belangrijk’ aldus Guido Boosten van Business Lapps ‘ook natuurlijk kapitaal, menselijk kapitaal, intellectueel kapitaal en sociaal-netwerk kapitaal hebben impact op je onderneming en moeten in balans zijn om optimaal te presteren. Als je als onderneming positief scoort op deze zes kapitalen kun je duurzaam impactvol ondernemen in de breedste zins des woord’.

Programma Business Versneller draag bij aan weerbaarder, wendbaarder en waardevoller maken van het MKB in Limburg. Het creëert economische groei en werkgelegenheid in de regio,  het bewustzijn van de deelnemende ondernemers over hun leiderschap en de kracht van medewerkers binnen hun bedrijf worden vergroot.

Business Versneller in het kort
Business Versneller is een van de methodieken van KOERS. Een Keyport programma dat inspeelt op het belang dat ondernemers actief bezig zijn met hun toekomst en een duurzaam businessmodel ontwikkelen.

Het programma is voor iedereen die graag vooruit wil, maar die het in de waan van de dag lastig vindt om het zicht op de lange termijn te houden. Hier leer je hoe je grip houdt op ontwikkelkansen. Door regelmatig stil te staan bij doelen en uitdagingen wordt het mogelijk om te versnellen.

In zes werksessies ontdekken de ondernemers hun identiteit, werken ze aan de doelstellingen van hun bedrijf, brengen ze in kaart wat nodig is om versnelling te realiseren en gaan ze gericht aan de slag met doelenmanagement. Ook is er veel aandacht voor de onderneming en haar omgeving, waarbij ook actuele thema’s als digitalisering en duurzaamheid ruimschoots aan bod komen. Aan het einde van het programma beschikt de ondernemer over een helder verhaal over de koers, de versnelling én het verhaal voor de communicatie aan medewerkers en stakeholders. Gedurende het hele traject vindt bovendien continu kruisbestuiving plaats tussen de verschillende ondernemers. Dat is de kracht van KOERS; de ondernemers leren niet alleen zichzelf, maar ook elkaar en elkaars business leren kennen.

Kortom: Business Versneller zorgt ervoor dat je jouw eigen focus (her)vindt en vanuit eigen kracht innoveert. We zijn een publiek-private samenwerking van provincies, ondernemersorganisaties en het bedrijfsleven die ondernemers helpt concrete groeistappen te maken. Zo bieden we je de unieke kans samen met andere ondernemers, onder begeleiding van ervaren businesscoaches, concrete doelen te bepalen en waar te maken. Creëer je eigen kansen en zorg voor de versnelling van jouw eigen succes!

KOERS Business Versneller is een initiatief van Rabobank en wordt gesteund door Keyport, ESZL en Crossroads. De eerste editie vond plaats in 2022.

Meer informatie en inschrijven kan via: https://businesslapps.nl/businessversneller/

We nemen dan zo snel mogelijk contact op.