Skip to main content

Plannen klaar voor een economisch en sociaal herstel

Gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen in Midden-Limburg bundelen de krachten voor een economisch en sociaal herstel van de regio ná corona. Hun activiteiten zijn gericht op het behoud van een aantrekkelijke regio voor ondernemers, de mensen die er werken, werkzoekenden en jong talent. De komende drie jaar gaan hiervoor de handen uit de mouwen.

De plannen om Midden-Limburg weer terug te brengen op het groeipad van vóór de coronacrisis zijn tot stand gekomen in een speciaal gevormde Taskforce voor de regio. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven trekken hierin gezamenlijk en gecoördineerd op. De eerste activiteiten zijn gericht op het voorkomen van faillissementen en beperken van baanverlies. Wethouders Marianne Smitsmans (Roermond) en Martijn van den Heuvel (Weert) zijn enthousiast over de aanpak die ze samen met hun collega-bestuurders in de Taskforce hebben uitgewerkt.

Arbeidsmarkt weer in balans

Smitsmans: “In het begin zetten we vol in op het weer in balans brengen van de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren is de werkgelegenheid door corona flink afgenomen, terwijl in andere sectoren juist meer vraag is naar personeel. Er komt een regionaal Mobiliteitsteam dat vraag en aanbod weer in balans brengt. Mensen die in Midden-Limburg een nieuwe baan zoeken, en zelf die stap niet kunnen maken, kunnen rekenen op ondersteuning van het Mobiliteitsteam.”

Betere aansluiting voor kwetsbare jongeren

Wethouder van den Heuvel: “In deze aanpak richten we ons ook sterk op jongeren. We vinden het belangrijk dat schoolverlaters aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Met name kwetsbare jongeren in onze regio. We gaan ons extra inzetten om ze van school naar werk te begeleiden. Bijvoorbeeld door stageplekken en leer-werktrajecten te garanderen.”

Meer mogelijkheden voor om- en bijscholing

Het is dan ook niet voor niks dat ook onderwijsinstellingen meedoen in de aanpak. Om de nieuwe vraag die na corona bij werkgevers ontstaat te matchen met het aanbod is om- en bijscholing nodig. Peter Thuis, bestuursvoorzitter Gilde Opleidingen en lid van de Taskforce: ”Wij zullen flexibel moeten inspelen op de leerbehoefte die gaat ontstaan en de competenties die werkgevers vragen. Daar passen we ons aanbod nog beter op aan.” Dat geldt ook voor bestaande initiatieven als Limburg Leert en het Leer/Werk loket.

Duurzaam herstel

De aanpak van de Taskforce is niet alleen gericht op het creëren van een gezonde Midden-Limburgse arbeidsmarkt, maar ook op duurzaamheid. Gé Moonen, ondernemer en namens Keyport lid van de Taskforce: “We ondersteunen bedrijven bij innovaties die kunnen zorgen voor een duurzaam herstel. We bieden handvatten voor duurzaam ondernemen door de ogen te openen voor circulariteit en duurzaamheid. De economie van de toekomst, die weer kansen biedt voor nieuwe opleidingen en jong talent naar onze regio zal trekken. “

Verrijking plannen

De ambitie is om Midden-Limburg de komende drie jaar de extra boost te geven die de regio nodig heeft na corona. De aanpak zal zich dan niet alleen beperken tot herstel van economie en arbeidsmarkt.  Smitsmans: “We merken nu al dat de energie die de samenwerking losmaakt, overslaat op andere samenwerkingsverbanden en terreinen. De plannen zullen op deze manier verder verrijkt en aangevuld worden.”

Aan de slag

Nu de plannen er liggen, worden de eerste activiteiten op korte termijn al zichtbaar. De aanpak is ook financieel al voor een belangrijk deel gedekt. Deels uit het sociaal fonds voor crisisherstel. Gaandeweg zal ook nog naar middelen worden gezocht die nodig zijn voor de verdere uitrol van de plannen.

Samenstelling Taskforce

De samenwerkende partijen in de Taskforce die economisch en sociaal herstel van Midden-Limburg mede mogelijk maken zijn: gemeenten Roermond, Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Echt-Susteren en Cranendonck, Hogeschool Zuyd, Gilde Opleidingen, Citaverde College, Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), UWV, FNV, Ondernemend Limburg en Keyport.