Skip to main content

Het nieuwe jaar is goed van start gegaan. Tijd om fris aan de slag te gaan! Voor Keyport betekent 2024 focus op de uitdagingen van morgen en dus focus op het nieuwe routeplan 2025-2028.

Keyport heeft zich in de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een stabiele en betrouwbare (samenwerkings)partner en vertegenwoordigt de regio bij provinciale en regionale overlegtafels. Steeds met de vraag van de regio en de behoefte van het regionale bedrijfsleven als vertrekpunt. De vele gerealiseerde projecten werpen hun vruchten af voor ondernemers, onderwijs en de betrokken partners in de regio. Ook in het opstellen van de Regio Deal Midden-Limburg heeft de stichting Keyport haar verantwoordelijkheid genomen.

Natuurlijk staan ook wij niet stil en daarom werken we vandaag aan de uitdagingen van morgen samen met jou. In de afgelopen periode hebben we jullie bevraagd over de koers voor de komende periode. Door middel van het invullen van de enquête hebben jullie aan kunnen geven welke rol en focus Keyport moet nemen, wat in jullie ogen de kansen en bedreigingen voor onze regio zijn en welke thema’s voor jou belangrijk zijn.

De uitkomsten van de enquête gebruiken we nu voor de volgende stap om te komen tot een nieuw Routeplan 2025-2028. Op maandag 29 januari (Weert) en donderdag 1 februari (Roermond) organiseren we hiervoor een aantal pressurecooker bijeenkomsten. Hiervoor zijn o.a. partners, stakeholders, algemeen bestuur, ambtelijke werkgroep en het Keyport Kernteam uitgenodigd.

Na deze sessies wordt alle opgehaalde input geanalyseerd en verwachten we begin maart een eerste concept van het nieuwe routeplan voor Keyport 2025-2028 klaar te hebben.