Skip to main content

Donderdag 26 november jl werd op het stadhuis in Weert de regionale MKB-Deal ondertekend. Staatssecretaris Mona Keijzer was virtueel aanwezig, wethouder Martijn van den Heuvel en Keyport programmamanager Ton Hagelstein waren op locatie: “Deze deal biedt MKB ondernemers uit de regio Midden-Limburg en Cranendonck de kans om sneller en sterker uit de crisis te komen.“

De extra bijdrage aan de regio is een investering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die voort komt uit het landelijke MKB-Actieplan. Dit actieplan werd in 2018 door staatssecretaris Mona Keijzer in 2018 gepresenteerd. Bedoeld als impuls voor het brede mkb.

Staatssecretaris Keijzer: “Of het nu gaat om het opleiden van vakmensen of het versterken van kennisnetwerken: gemeenten en provincies weten vaak het beste wat het mkb in de eigen regio nodig heeft. Daarom wil ik met de MKB-deals niet het wiel opnieuw uitvinden, maar geven we wat al draait een extra zet. Zo krijgen ondernemers de ondersteuning die op hen is toegesneden.”

Angely Waajen, wethouder gemeente Roermond herkent de noodzaak voor een extra impuls aan het MKB. “Het MKB is de kracht van onze regio. Vliegwiel en banenmotor voor economische groei. En dat staat onder druk. We zien dat de wereld in rap tempo verandert. Covid-19 heeft impact, we moeten van lineair naar circulair, de regionale arbeidsmarkt krimpt en digitalisering en robotisering worden van steeds groter belang. De MKB-ondernemer beschikt niet altijd over voldoende kennis en capaciteit om al deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Keyport is de partij die de MKB ondernemer bij deze vraagstukken helpt. Met de MKB-deal gaat dat nog beter lukken.”

Links: Programmamanager Keyport, Ton Hagelstein en rechts: wethouder Martijn van den Heuvel, wethouder gemeente Weert.

Ook wethouder Martijn van den Heuvel, wethouder gemeente Weert ziet kansen. “De afgelopen jaren zag het MKB veel ontwikkelingen op zich af komen. Innovatie en digitalisering worden, zeker in deze roerige tijd, nog belangrijker. Ook op personeelsgebied liggen er flinke uitdagingen. Veel sectoren zitten in onzekerheid en kampen met omzetverlies, terwijl andere sectoren floreren en een personeelstekort hebben. Meer dan ooit is het van belang om mobiliteit tussen sectoren (van werk naar werk) te bevorderen. Ik ben blij dat we hiervoor Keyport hebben, een samenwerking tussen de triple helix partijen die haar sporen verdiend heeft. Van de bijdrage uit de MKB-deal hebben we achter de schermen al een effectief programma ontwikkeld. Ondernemers kunnen zo aansluiten”.

Voor een vitaal, veerkrachtig en innovatief MKB

Programmanager Ton Hagelstein van uitvoeringsorganisatie Keyport is er klaar voor. “De bijdrage uit de MKB-deal is vertaald in concrete tools, relevante projecten en nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat hebben we in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers – de gemeenten Maasgouw, Leudal, Nederweert, Roerdalen, Weert, Roermond en Cranendonck – gedaan. En met regionale partners uit het onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.”

De MKB-deal voor deze regio kent twee programmalijnen. “Innoveren en digitaliseren dat zich specifiek richt op de kansen en mogelijkheden voor robotisering en digitalisering. Zowel binnen de maakindustrie, logistiek en agrofood, als voor toepassing in de zorg en retail. We gaan scholieren en studenten uitdagen om mee te denken over innovatieve toepassingen van robotisering en Internet of Things. “De tweede programmalijn heeft betrekking op de personeelsvoorziening. “En dan met name op aspecten als duurzame inzetbaarheid en het aantrekken van talent. We maken carrièrekansen zichtbaar en brengen studenten en bedrijven op een eigentijdse manier met elkaar in contact. Daarnaast kijken we ook hier naar de inzet van robotisering als antwoord op het arbeidstekort.”

Het programma van de MKB-Deal richt zich op alle mkb bedrijven met een vraagstuk over behoud en groei die bereid zijn om te investeren. Doel is dat elk deelnemend bedrijf strategisch wendbaar wordt, kan blijven inspelen op ontwikkelingen en kan anticiperen op onvoorziene omstandigheden. Meer informatie over de MKB-deal voor de regio Keyport vind je hier: