Skip to main content

Na de officiële opening in april, ontving Field Lab Robotics (FLR) in juni haar eerste gasten. Directeur Saskia van der Laak: “Dit zijn belangrijke stappen in het realiseren van onze ambitie: samen bouwen aan een sterk, regionaal robotica cluster.” Op 16 juni was de brainstorm “Robotic Companies Event” en op 24 juni bracht CIV Maak en Smart Industrie van Gilde Opleidingen een bezoek aan FLR.

Robotic Companies Event

Dit was een eerste brainstorm tussen Robotica (verwante) bedrijven en MKB bedrijven met een vraag naar concrete robotica oplossingen. Wat nu eerst moet gebeuren is het samenbrengen van  onafhankelijke kennis over alle aspecten van robotica. Zodat je een integrale benadering kunt bieden. Daarna komt de vraag welke bedrijven die gewenste oplossingen kunnen bieden.

Robotica bedrijven zelf zijn vaak klein. Zij zien de meerwaarde van een gezamenlijke profilering als etalage naar potentiële klanten en toekomstige generatie medewerkers. Field Lab Robotics speelt daar op in met inspiratorials, bedrijfsbezoeken en workshops. De mogelijkheden voor een digitaal platform waarop het robotic cluster zich kan profileren op content én de klant daarop kan zoeken, die wordt de komende maanden verder onderzocht.

CIV Maak en Smart Industrie van Gilde Opleidingen

Ook CIV Maak en Smart Industrie was bij FLR. “Robotica is een belangrijke ontwikkeling voor bedrijven in de maakindustrie. Het kan antwoord bieden op uitdagingen op het gebied van productiviteit, arbeidsmarkt en concurrentievermogen. Bij het CIV Maak en Smart Industrie staat dit thema hoog op de agenda. Vandaar dat het bezoek aan FLR. “Tijdens dit bezoek wisselden de deelnemende bedrijven met elkaar van gedachten over de toepassing van robotica. En over wat dat kan betekenen voor het ontwikkelen van de skills van huidige en toekomstige medewerkers.”

Meer weten? Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de community