Skip to main content


De laatste maanden heeft Circulaire Economie Limburg (CEL) achter de schermen hard gewerkt aan een concreet bewustwordingsprogramma. Acht CEL-partners, die hun krachten voor het hogere goed gebundeld hebben, gaan vanaf dit voorjaar dit programma actief uitrollen onder Limburgse ondernemers. De partners willen MKB’ers vooral attenderen op de urgentie en ondersteunen om beter én bewuster te ondernemen.

De transitie naar de circulaire economie is reeds aan de gang. De interesse groeit, de noodzaak ook! Het bedrijfsleven kan de wegwerpindustrie niet langer verantwoorden en moet noodgedwongen slimmer omgaan met grondstoffen en energiebronnen. “We willen allemaal wel onze verantwoordelijkheid nemen, maar deze gaat verder dan interne bedrijfsprocessen. Circulariteit staat of valt met gesloten kringlopen binnen de volledige keten. We moeten dus ook kijken naar inkoop, productontwerp, levensduur, optimalisatie van productieprocessen, recycling van materialen, ketensamenwerking en nieuwe business- en verdienmodellen. De uitdagingen waarvoor we gesteld worden, vragen om een paradigmashift, een fundamentele heroriëntatie”, zegt Gé Moonen, voorzitter Stichting Keyport, één van de CEL partners. “In plaats van elke schakel afzonderlijk te optimaliseren, werkt het veel efficiënter als de gehele keten een eenheid vormt.”

Door de bomen het bos zien
Hij legt uit dat veel mkb-bedrijven nog aan het begin van de transitie staan en de meeste ondernemers circulaire bedrijfsmodellen voor zich uitschuiven, omdat er geen tijd of kennis beschikbaar is en de noodzaak (100% circulair in 2050!) nog niet voelbaar is. “Het is van groot belang dat ondernemers door de bomen het bos kunnen zien. De ambitie is er, alleen de knowhow en stimulans om daadwerkelijk stappen te zetten ontbreken. Door ondernemers bewust te maken van kansen en mogelijkheden rondom circulariteit en de pluspunten te schetsen van intensieve samenwerking binnen de keten, hopen we ze te activeren. Door het combineren van de huidige expertise, netwerken en initiatieven kan bovendien meer bereikt worden.”

Meer bewustwording is essentieel, zowel voor de continuïteit als de concurrentiepositie van elk bedrijf, vindt Moonen. “Door introductie van nieuwe duurzame, business- en verdienmodellen wordt ook nieuwe – meervoudige – waarde gecreëerd. Dit levert niet alleen strategisch voordeel op, het maakt de economie tevens minder afhankelijk van derden.”

De circulaire beweging stimuleren
De komende tijd investeert CEL stevig in initiatieven om de circulaire beweging in Limburg te stimuleren en te versterken. Dit door een aanbod ondersteuningsmiddelen dat aansluit op de taal van ondernemers, hun motivatie en strategische belangen. “We moeten bedrijven de weg wijzen naar een laagdrempelig, herkenbaar en gestandaardiseerd aanbod van informatie, financieel instrumentarium en advies. Een aanbod dat ondernemers daadwerkelijk vooruithelpt.”

Met dit doel voor ogen gaan de CEL-partners het veld in om het gesprek aan te gaan over de knelpunten en de thema’s waarmee ondernemers worstelen. “We gaan onder andere kleinschalige en branchegerichte inspiratiesessies, workshops en innovatiecafés organiseren. Verder zullen we podcasts en succesverhalen delen. We doen alles om stapsgewijs doelbewust circulair ondernemen in de praktijk te realiseren.”

Circulaire Economie Limburg (CEL) is een initiatief van: Provincie Limburg, LWV, Zuyd Hogeschool, LIOF, LLTBCrossroads, ESZL en Keyport