Skip to main content

12 juni j.l. bezocht minister Christanne van der Wal in het kader van Novex de Peel de gemeente Weert en Nederweert. Zij deed dit in het kader van de bestuurlijke trekkersrol die zij heeft bij de ontwikkeling van de Peelsamenwerking. De minister bezocht samen met Noxev-voorzitter Mario Jacobs en de wethouders Wendy van Eijk (Weert) en Boris Meessen (Nederweert) bedrijven die zich inzetten voor de biobased keten. Ze waren onder andere op de boerderij van de familie Smolenaars in Nederweert waar Kiribomen worden geplant. Daarna bezochten ze het bedrijf Upstairs in Weert die het hout van deze snelgroeiende bomen in nieuwe trappen verwerken. Ook de ontwikkelingen die beide gemeenten doormaken op het gebied van woningbouw, en de bijbehorende stikstofbeperkingen die er op dit moment gelden kwamen aan bod.

Novex
Een NOVEX-gebied is een (deel)regio waarin de opgaven in de fysieke leefomgeving groot en belangrijk zijn voor een goede toekomst van Nederland. In deze gebieden is extra aandacht nodig voor de ontwikkeling van een integrale, gebiedsgerichte aanpak om woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering, gezondheid en circulaire economie goed te laten landen. NOVEX-gebieden kunnen daarbij rekenen op extra steun  van het Rijk. In NOVEX de Peel speelt bovendien de reactiveringsopgave van de defensieluchthaven.

De Peel is uniek
De Peel is een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het kent een bijzondere geschiedenis van turfwinning, landsverdediging en waterinfrastructuur. Met nu vooral intensieve vormen van landbouw en veehouderij is de transitie-opgave naar nieuwe vormen van landbouw enorm. Deze omslag is verweven met andere dringende opgaven zoals de omslag naar groene energie, woningbouw, ​en het behoud van leefbaarheid in de dorpen. De mogelijke heropening van vliegbasis Vredepeel veel impact op de ontwikkelruimte in het gebied. De mogelijke reactivering van vliegbasis Vredepeel is een bijkomende uitdaging. Extra vliegbewegingen vragen stikstofruimte die schaars is. Het maakt bepaalde activiteiten onmogelijk.

Lokale samenwerking
Minister Van der Wal was met name geïnteresseerd in de lokale samenwerking die is ontstaan tussen boerenbedrijf Smolenaars en Upstairs traprenovatie. Bij Smolenaars en enkel van zijn collega’s worden tegenwoordig Kiribomen geplant. Deze snelst groeiende boom ter wereld groeit in zes jaar tijd circa 10 meter met een doorsnede van 40 centimeter. Kiri verdrijft grote hoeveelheden stikstof en absorbeert minstens tien keer meer kooldioxide dan andere bomen. Zelfs een volwassen boom kan tot 21,7 kg CO2 per dag opvangen. Bij Upstairs traprenovatie maken ze graag gebruik van het hout van deze bomen om nieuwe trappen te maken. Bekijk hier de bijlage Dealin.Green Kiri Hybrids (pdf)

Geslaagd werkbezoek
De wethouders Van Eijk en Meessen kijken samen met de Novex-voorzitter terug op een geslaagd werkbezoek. “De minister heeft kunnen zien welke uitdagingen en kansen er liggen en welke beperkingen er zijn. Én zelf heeft kennis gemaakt met de flexibiliteit en slagkracht van de Peel.