Skip to main content

Woensdag 3 juli was er een primeur in onze Keyportregio. Voor het eerst is in het Blauwe Meertje de zogenaamde ‘WasteShark’ in Limburg te water gelaten.

De WasteShark is een innovatieve mini-waterrobot die op het water drijft en autonoom kan varen. Hij speurt de oppervlakte van het water af naar plastic, afval en vervuiling en andere zaken die niet in het water horen. De WasteShark verzamelt het in zijn ‘open bek’ en brengt het naar de oever. Daarnaast verzamelt de WasteShark data over de waterkwaliteit. Zo kan bijvoorbeeld gemonitord worden of buitenwater geschikt is om te zwemmen.’

Het idee voor de WasteShark ontstond in Zuid-Afrika, waar ontwerper Hardiman vandaan komt. ‘Ik zag twee mensen met een vissersnet afval uit het water vissen. Ik dacht: dat moet toch anders en vooral beter kunnen? Hij zette uiteindelijk RanMarine op: een bedrijf dat zich inzet voor de bescherming van water en aquatische ecosystemen. Met als doel om individuen en organisaties wereldwijd in staat te stellen de natuurlijke staat van aquatische omgevingen te herstellen. De missie van het bedrijf draait om het ontwikkelen van geavanceerde technologieën die specifiek zijn ontworpen om vervuiling, bioafval en puin uit waterwegen te verwijderen. En de Wasteshark is hier een mooi voorbeeld van.

Er is geen toekomst zonder circulaire economie. Keyport ondersteunt bedrijven in het vinden van circulaire oplossingen. We zullen in de toekomst op een circulaire manier de economie moeten bedrijven. We zullen een manier moeten vinden om de economie goed te houden zonder daarbij te veel grondstoffen te gebruiken en te blijven hergebruiken.

Gé MoonenAmbassadeur Keyport

Op 3 juli lieten Declan Williams van Ranmarine, Wendy van Essen van  Fuenix, Danielle Twardy, Zuyd Hogeschool, Martijn van den Heuvel, wethouder Gemeente Weert, Ge Moonen van Keyport, Jeroen Heijdeman, Bedrijfsleider Blauwe Meertje en Alex Lockhorst, student 4de jaars European Studies Zuyd Hogeschool, stagiaire Ranmarine gezamenlijk de Wasteshark los op Limburgse wateren. Een bijzonder moment voor een bijzonder apparaat.

Danielle Twardy, Zuyd Hogeschool:
“Zolang er plastic is, kunnen we samen helpen om er een circulaire economie voor te creëren. Onderwijs, overheid en ondernemers kunnen er samen aandacht voor vragen en er vooral beweging in krijgen. Vandaag hebben we dan ook met elkaar letterlijk met blote voeten in het water gestaan om symbolisch het belang voor deze beweging in de regio op de kaart te zetten door de Wasteshark de eerste keer in Limburg te water te laten. Mooi om te zien welke mogelijkheden er met deze technologie en data analyses zijn. Super dat een student van Zuyd Hogeschool bij Ranmarine stage liep!”

Alex Lockhorst, student 4de jaars European Studies Zuyd Hogeschool, stagiaire Ranmarine:
“Cool for students to know that this is happening. Drones that help to clean water”.

Met deze samenwerking tussen Keyport, Zuyd Hogeschool, Fuenix Ecogy, RanMarine Technology, gemeente Weert en het Blauwe Meertje werd aandacht gevraagd voor een circulaire economie, waar we volgens de betrokken partijen samen beweging in kunnen krijgen. Samen zijn we de oplossing om een circulaire economie te creëren. En de WasteShark is daar onderdeel van.