Skip to main content

Nu met Energieloket en Charter Energietransitie MKB


De stichting Groene Economie Limburg helpt MKB-bedrijven bij het oppakken van de energietransitie. Van basispakket tot integrale totaaloplossing. In het project Charter Energietransitie MKB vind je alle opties. Dit project wordt (financieel) gesteund door de provincie Limburg en de gemeenten in de Keyport regio. Maak er gebruik van!

Veel ondernemers hebben behoefte aan advies en ondersteuning bij het oppakken van concrete energiemaatregelen. Wat moet, wat kost het, maar vooral wat levert het mij op?  Zowel in geld, maar zeker ook qua profiel en imago in de markt.

De stichting Groene Economie Limburg gaat deze ondernemers helpen om slim en verdienstelijk aan de slag te gaan. Op dit moment staan er twintig professionele energieadviseurs klaar. Ze kunnen een energiescan uitvoeren en ondernemers adviseren over de juiste energiemaatregelen. Waarschijnlijk mét subsidie en fiscale voordeel, want ook daarin ontzorgen wij de ondernemer. Bovendien is er een speciaal Energieloket MKB ontwikkeld waar ondernemers terecht kunnen voor wetgeving, (financiële) instrumenten en andere vragen uit de praktijk.


Charter Energietransitie MKB

Het programma ‘Charter Energietransitie MKB’ is ontwikkeld om het MKB op het vlak van schone energie flinke stappen te laten zetten. CO2-reductie door minder gebruik van fossiele brandstoffen en door meer gebruik van duurzame energie is het hoofddoel. Maar ook bewuster en zuiniger omgaan met energie op zichzelf is een belangrijk doel, naast slimmer omgaan met industriële warmte en koude. Onze doelstelling is even simpel als ambitieus: tot eind 2024 minimaal 2500 MKB-bedrijven in Limburg concreet op weg helpen energetisch duurzaam te worden. Dat gaan we doen op twee manieren:

  • door bedrijven individueel te ondersteunen;
  • door collectieve energiemaatregelen op bedrijventerreinen te stimuleren.

We werken voor alle bedrijfstakken; Retail, maakindustrie, logistiek, toerisme, agro en de zakelijke dienstverlening. Maatwerk staat voorop. Iedere bedrijfstak en ieder bedrijf heeft immers zijn eigen uitdaging. We werken daarom samen met tientallen netwerkpartners die allemaal kennis en ervaring in kunnen brengen. Van Hogescholen tot brancheorganisaties, van financiële partijen tot overheden, van regionaal tot landelijk. Zo is een uniek platform ontstaan waar in principe alle kennis voorhanden is om de ondernemer te ondersteunen. De Stichting is onafhankelijk en werkt zonder winstoogmerk.

Interesse?

Kijk op www.groene-economie.com voor meer achtergrondinfo en het programma.

Ik ga je verder helpen

Wil je in een persoonlijk gesprek ontdekken wat Keyport voor je kan betekenen? Neem dan contact met mij op.