Skip to main content

Het ministerie heeft laten weten 20 miljoen euro toe te kennen aan Samenwerking Midden-Limburg (SML). Midden-Limburg krijgt deze bijdrage om verdere stappen te zetten in de bevordering van brede welvaart in de regio. Deze deal is een volledige erkenning van het regionale programma met een grotendeels toegekend aangevraagd bedrag. De aanvraag van deze Regio Deal is ingediend door de zeven gemeenten vertegenwoordigd door Samenwerking Midden Limburg (SML), Provincie Limburg en Waterschap Limburg.

Regio Midden-Limburg staat voor vele uitdagingen die zijn opgenomen in de aanvraag ‘Regio onder druk’. Toenemende droogte en wateroverlast, een krappe arbeidsmarkt, ondermijning en afnemende voorzieningen in kleine kernen zijn opgaven waar Midden-Limburg mee te maken heeft en die alleen op regionale schaal kunnen worden aangepakt. Na een eerste poging om een Regio Deal binnen te halen vorig jaar is voor deze aanvraag met succes een aangescherpt plan opgesteld. Het plan richt zich heel concreet op drie thema’s: Leefbaarheid, Klimaat & landschap en Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Drie thema’s waar deze regio haar kracht en identiteit aan ontleent, maar die momenteel juist extra uitdagingen opleveren. Voor deze projecten heeft SML 26 miljoen euro cofinanciering aangevraagd bij het Rijk, hiervan zijn 20 miljoen euro toegekend.

Keyport partner in RegioDeal
Om de Regio Deal binnen te halen en om de projecten uit te voeren, werken de zeven Midden-Limburgse gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) intensief samen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en diverse samenwerkingsverbanden met ondernemers, onderwijspartijen en andere partners. Keyport is een belangrijke partner in de totstandkoming van de aanvraag en in de realisatie van diverse projecten die in de aanvraag zijn opgenomen.