Skip to main content

HC Group breidt uit met e-fulfilment activiteiten. Thijs Logistiek opende een compleet nieuw pand. Tegelijkertijd wordt er gestaag doorgewerkt aan duurzame en slimme webshoplogistiek. Willem Verschuuren vertelt over de nieuwste ontwikkeling van Living Lab Green Fulfilment: de CO2 – uitstoot meter! (Klik hier voor het LinkedIn bericht).

De CO2-meter is een (software-)tool waarmee de CO2-uitstoot per pakket of order real-time inzichtelijk gemaakt kan worden. Binnenkort meer over hoe jij daar als ondernemer met webshop je voordeel mee kan doen! En over de masterclass duurzaam verpakken. Eerst even terug naar het begin.

In 2016 startte Fontys met ondersteuning van Keyport een inventarisatie onderzoek. Dat mondde uit in samenwerkingsverband e-fulfilment hub. In 2018 presenteerden zij een rapport met de eerste resultaten én hun toekomstvisie. Om daadwerkelijk invulling te geven aan de verduurzaming van e fulfilment ging in 2020 – ook weer met steun van Keyport –  Living Lab Green Fulfilment van start.

Living Lab Green Fulfilment

Het Living Lab Green Fulfilment verbindt netwerken en organisaties uit de hele keten om kennis en innovaties rondom duurzame e-fulfilment te ontwikkelen. Het is een ondernemers gedreven platform, dat de brug slaat naar overheid en onderwijs. Kennis wordt actief gedeeld met studenten om hun arbeidsperspectief te versterken. Verder is het Living Lab cross-sectoraal en staat het nauw in verbinding met de hightech, maakindustrie, biobased, energie, retail en andere sectoren. Daarbij ligt de focus op het volledige productontwikkelingsproces van idee tot en met implementatie.

Drie innovatietrajecten

Concreet werkt Living Lab aan een drietal innovatietrajecten. Elk innovatietraject moet substantieel bijdragen aan het verduurzamen van de logistieke keten. De innovatietrajecten zijn:

  • CO2 meter: Door CO2 impact van verzendingen in een webshop per pakket inzichtelijk te maken willen we consumenten helpen duurzame keuzes te maken in hun koopproces: door vaker te kiezen voor een pick-up point, een ander aflevermoment of een duurzame verpakking.
  • Maturity model: tijdens het opzetten van het e-fulfilment proces moet een webshop eigenaar veel keuzes maken. Momenteel worden deze keuzes vooral gemaakt op basis van prijs en leversnelheid. In het maturity model willen we d.m.v. life cycle analysis inzicht geven in de impact van deze keuzes op duurzaamheid. Hiermee wordt het voor een webshop inzichtelijk welke impact hun keuze heeft op hun duurzaamheid KPI’s.
  • Duurzaam transport: Samen met B2B klanten brengen we de CO2 uitstoot van hun logistieke processen in kaart door gebruik te maken van de data die verzameld wordt door de vrachtwagens. We kijken samen welke acties we kunnen ondernemen om de uitstoot te verminderen en blijven continu de impact van deze acties op CO2 uitstoot te monitoren om zo de uitstoot steeds verder terug te brengen.

Duurzame partner: Thijs Logistiek

Op het gebied van duurzaam transport werkt e-Fulfilment Hub onder andere samen met Thijs Logistiek. Thijs Logistiek biedt een fijnmazige stads- en regiodistributie binnen 24-uur in de Benelux. Ze transporteren pakketten, pallets van normale, lengte-, buitenmaatse goederen of gevaarlijke stoffen binnen en (ver) buiten de regio. Dat doen ze slim en duurzaam. Door bij aflevering van pakketten buiten de regio, zoveel mogelijk iets mee terug te nemen – geen lege vrachtwagens – besparen ze al minstens 30 %.