Skip to main content

“De kracht van het MakeTech Platform is dat het een besloten netwerk van en voor maakbedrijven is. Geen dienstverleners die iets willen verkopen, maar gelijkgestemden die van elkaar en met elkaar willen leren. Dat opent deuren.“

Renske Cox, adviseur en projectleider bij Keyport, neemt het stokje over van Eric Drossaert. Over haar plannen de komende tijd: “De focus ligt in de eerste maanden vooral op fysieke bijeenkomsten. We hebben elkaar al veel te lang niet gezien. Tijdens die bijeenkomsten stellen we actuele thema’s centraal. Denk dan aan ‘Digitale vaardigheden ontwikkelen bij medewerkers’, ‘Bedrijfsoverdracht in of buiten de familie’ en ‘Hoe om te gaan met millenials?’ En dat is nog maar het begin. “Er zullen nog veel meer thema’s opgehaald worden. Hiervoor ga ik leden ook persoonlijk bezoeken.”

“Een ander belangrijk aandachtsgebied zijn de projecten met het onderwijs”, vervolgt Renske. “Door samenwerking met het SparkTechLab is er in de afgelopen jaren al veel bereikt. Toch moet techniek nog beter geïntegreerd worden in de lessen op school. Naast de grotere projecten met het SparkTechLab, gaan we dan ook aan de slag met kleine projecten. We bieden lesmateriaal, de kinderen gaan op bedrijfsbezoek óf de ondernemer vertelt zijn verhaal in de klas. Ook de ouders worden erbij betrokken, omdat zij een essentiële rol vervullen in de studiekeuze van hun kinderen.”

Tot slot zal het MakeTechPlatform ook nieuwe projecten gaan identificeren en realiseren. “Denk dan bijvoorbeeld aan een Open Bedrijvendag. Goed voor de profilering van je bedrijf in de regio! Of een PO Masterclass, waarbij leerkrachten verschillende bedrijven bezoeken om die techniek vervolgens te implementeren in hun lessen. Zo brengen we steeds meer leerlingen op een leuke manier in contact met de hedendaagse techniek.”

Wil je meer weten over het MTP? Of ben je lid en wil je graag een afspraak?
Bel of mail Renske Cox. E-mail: renske.cox@maketechplatform.nl

Ik ga je verder helpen

Wil je in een persoonlijk gesprek ontdekken wat Keyport voor je kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

Renske Cox

Jouw adviseur voor: