Skip to main content

Sittard – mei 2022. De Limburgse ondernemers- en netwerkorganisaties LWV, MKB Limburg, LLTB, Crossroads, Keyport en ESZL bundelen samen met Provincie Limburg, LIOF, UM en Zuyd Hogeschool hun krachten om ondernemers te helpen in de omslag van lineair naar circulair. Het eerste product van de samenwerking is er al: de Overzichtskaart.

De Overzichtskaart geeft MKB´ers een beeld van bestaande initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een Circulaire Economie. Per initiatief kan doorgeklikt worden voor meer informatie en contactgegevens. De kaart (pdf) is te te downloaden via www.keyport.nl/circulair-limburg

Laten zien wat er al is
Het is tekenend voor de manier van samenwerking die wordt beoogd. Niet alleen praten, vooral ook doen. Om samen de circulaire beweging in Limburg te versterken. Eerst door te laten zien wat er al is en die zaken met elkaar te verbinden. Van daaruit komt de focus op brede bewustwording en dringende noodzaak, zodat ondernemers er ook echt mee aan de slag gaan.

Urgent en actueel
Veel MKB bedrijven staan nog aan het begin van de transitie naar een circulaire economie. De interesse groeit, maar de noodzaak ook. Dat maken de grondstoffenschaarste, de energieprijzen en de impact van covid wel duidelijk. Het is actueler dan ooit, de tijd is rijp. Tijdens de coronacrisis hebben de partners al ervaren dat samenwerken loont. De lijntjes liggen er, nu wordt doorgepakt. En omdat de samenwerkende partijen met deze kaart dezelfde taal spreken en dezelfde ambitie delen, kan er vaart gemaakt worden.

Samenwerking
Het creëren van bewustwording bij het MKB is randvoorwaardelijk voor verdere groei en het versterken van de concurrentiepositie. De overzichtskaart Circulaire Economie Limburg is de eerste stap in een groeimodel van samenwerking en krachtenbundeling. Door te laten zien welke kansen circulariteit kan bieden en hoe het Limburgs ecosysteem werkt, kan het MKB zelf aan de slag met het verkennen van de mogelijkheden om de transitie verder in te kleuren.

“We leggen de kansen op tafel, bieden koplopers een podium en brengen de keten in beeld. Voor circulaire oplossingen moet je immers samenwerken met de partijen die voor en na jou in de keten komen. Daar ligt een actieve rol voor ons.“ Aan het woord is Gé Moonen voorzitter Keyport en voorzitter expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie LWV. We gaan nu aan de slag met het ontwikkelen van een programma. Dat is voor de zomer klaar. Het wordt thematisch en branchegericht. Dan komen de crossovers vanzelf. Want als je weet welke thematafels en fieldlabs er zijn, of wie er bezig is met eiwitvervangers, het verwaarden van reststromen, duurzaam bouwen of het recyclen van papier en plastic, dan kun je vervolgens zelf contact gaan leggen.”

Eerst is van belang dat ondernemers door de bomen het bos kunnen zien. Onder meer via shiftLimburg (hallo@shiftlimburg.nl), het community platform dat partijen in Limburg verbindt om het tempo van de transities in circulariteit, energie, gezondheid en digitalisering op te voeren.

Circulaire Economie Limburg is een initiatief van
Provincie LimburgLWVMKB LimburgLIOFLLTBCrossroadsESZLKeyportUniversiteit MaastrichtZuyd Hogeschool