Skip to main content

Afgelopen maand was bij Supply Chain Valley de startbijeenkomst van het regio overschrijdende project AgroLeeft 3.0. Een van de speerpunten van het Economisch Actieprogramma Agrofood is het verdiepen van het ondernemerschap. Vanuit dit speerpunt is samen met Yuverta begonnen met het project AgroLeeft 3.0. Keyport is een van de ondersteunende partijen hierin.

Met bijdragen vanuit Rijk, provincie Limburg en regio’s wordt de komende vier jaar gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het regionale AgriFood onderwijs en vergroting van de instroom in het agro-bedrijfsleven.

Er is grote behoefte aan ondernemende goed opgeleide mbo’ers in de AgriFood die een hands-on mentaliteit hebben, innovaties en werkprocessen brengen, personeel aansturen en kansen in de markt zien. Vooral de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is essentieel. Dit gebeurt met name bij bedrijven in huis, vanuit een drive om jonge mensen zoveel mogelijk mee te geven om goede vakkrachten te worden.

Het project AgroLeeft is mede tot stand gekomen door een ruimhartige financiële bijdrage vanuit het ministerie van OC&W. Daarnaast is er een bijdrage vanuit de investeringsagenda Noord-Limburg, Keyport en provincie Limburg aan dit project geleverd.

Wat is AgroLeeft?
AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Nederland. Onze regio heeft een sterke positie in de agro- en foodsectoren. Door intensief samen te werken aan onderwijsvernieuwing en een gezamenlijke werving en PR, zorgen we ervoor dat er voldoende personeel met relevante kennis voor deze sectoren beschikbaar blijft.

Wat is ons doel?
AgroLeeft heeft als missie om ondernemers en studenten samen te brengen om een gezonde en mooie toekomst te creëren. Het doel is topmedewerkers op de arbeidsmarkt te brengen die samen met vooruitstrevende topondernemers aan de slag kunnen.

Studenten werken met de modernste faciliteiten in het werkveld en krijgen de kans opdrachten voor en met het bedrijfsleven uit te voeren. Ze krijgen kwaliteitsonderwijs waarvan zeker is dat het aansluit op de praktijk. Docenten blijven zich ontwikkelen en verzorgen inspirerend onderwijs dat er echt toe doet. Ondernemers komen in contact met toekomstige medewerkers en verrijken hun carrière door bijvoorbeeld gastlessen te geven, studenten te begeleiden of hen te coachen. Met onze samenwerking zorgen we voor een leven lang leren, werken en leven.

Wilt u meer weten over Agroleeft?
www.agroleeft.nl