Skip to main content

De arbeidsmarkt is ongekend krap. Voor iedere 100 werklozen zijn 105 vacatures beschikbaar. Werkgevers staan te springen om personeel en in sommige sectoren komt de continuïteit in gevaar vanwege een tekort aan vakkrachten. Tijd voor actie, tijd voor iets nieuws: de pilot Open Hiring!

  • We zoeken 10 werkgevers uit de sectoren maak en logistiek die willen meedoen.
Neem contact op.

Ton Hagelstein: “Het idee om hiermee aan de slag te gaan komt uit het strategisch overleg met het kernteam. In dat overleg kwam onder meer de lage arbeidsparticipatie ter sprake. In deze regio is de arbeidsparticipatie significant lager dan het landelijk gemiddelde (69% versus 77%). Blijkbaar is er nog een redelijk percentage mensen (‘onbenut potentieel’) dat we nog niet in beeld hebben of weten te bereiken. De uitdaging is dan ook om mensen die willen én kunnen werken, maar op dit moment geen baan hebben, te inspireren om de stap naar werk te zetten. Tegelijkertijd is de uitdaging om het zoekgedrag van werkgevers te beïnvloeden. Zodat zij anders naar vacatures gaan kijken, en kansen bieden aan mensen uit het onbenut arbeidspotentieel. En bekijken welke andere concepten er zijn om het personeelstekort op de korte termijn te kunnen oplossen.”

Open Hiring, de pilot
Concreet wil Keyport gaan verkennen of het concept ‘open hiring’ toepasbaar is voor de maakindustrie en de logistiek. Hagelstein vervolgt: “Open Hiring houdt in dat als iemand denkt jouw vacature te kunnen vervullen, de werkzoekende gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat diegene in het verleden heeft gedaan. Het enige wat telt, is motivatie om te werken op dit moment. Zonder aanvullende vragen.“

Haalbaar en schaalbaar
Op 13 juli jl heeft StartFoundation het concept ‘open hiring’ toegelicht tijdens de speciaal hiervoor georganiseerde inspiratiesessie voor werkgevers. “Daar zaten ongeveer 20 bedrijven aan tafel en al 5 bedrijven hebben kenbaar gemaakt om deel te willen nemen aan de verdere inrichting van ee pilot. Want om tot een uitvoerbaar project te komen is nog wel enig voorbereidend werk nodig. Dat gaan we de komende maanden in samenwerking met Werk.Kom en ROC Gilde Opleidingen oppakken.”

Een mooie aanvulling op bestaande initiatieven
De huidige krapte op de arbeidsmarkt lijkt de komende periode immers aan te houden. Keyport investeert daarom al in diverse initiatieven en projecten die zich richten op het bekend maken van carrièremogelijkheden in de regio. Denk bijvoorbeeld aan het Spark Tech Lab, Make Tech Platform, Duurzame Inzetbaarheid, Regio in je Rugzak en Kies Keyport. Hagelstein: “Van primair onderwijs tot (hoger) beroepsonderwijs werken we samen met het bedrijfsleven om een oplossing te vinden voor het personeelsprobleem. Vaak zijn dit initiatieven waarvan de impact pas op langere termijn zichtbaar wordt. Voor het benutten van de ‘korte termijn kansen’ die de krappe arbeidsmarkt biedt, worden op dit moment al veel inspanningen geleverd door partijen die met elkaar samenwerken in de arbeidsmarktregio’s. Met name op het gebied van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Open Hiring kan een mooie aanvulling worden op wat er al is.”

Ik ga je verder helpen

Wat zijn jouw uitdagingen op de arbeidsmarkt? Wil je in een persoonlijk gesprek ontdekken wat Keyport voor je kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

Dyantha Muller

Business Developer