Skip to main content

* Sparktechlab foto; van voor de Coronapandemie.

15.000 leerlingen, 7 bedrijfsprojecten, 4 VMBO projecten, talloze workshops en lesprogramma´s, een apart programma voor leerkrachten.… Spark Tech Lab ontwikkelt samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid een leerecosysteem voor de Keyportregio. “We laten jonge leerlingen op een leuke manier kennis maken met techniek. We blijven ze boeien in het voorgezet onderwijs, nemen de leerkrachten hierin mee, én we slaan de brug naar het bedrijfsleven.”

Spark Tech Lab enthousiasmeert leerlingen al op jonge leeftijd voor wetenschap en techniek. Dat is hard nodig. Techniek is immers niet meer weg te denken uit onze samenleving. Innovaties volgen elkaar in een snel tempo op. Tegelijkertijd is er een nijpend tekort aan technisch geschoold personeel. Bedrijven hebben de grootste moeite om geschikt personeel te vinden. En voor de regio te behouden.

Om hier iets aan te doen gaat het Spark Tech Lab samenwerken met STEAM Limburg, het Project Sterk Techniekonderwijs en het Make Tech Platform. We zetten in op drie meerjarenprogramma´s:

  • Allereerst het Wetenschap en Techniek onderwijs met de focus op maken en ontwerpen. Leerlingen leren omgaan met gereedschappen en machines, doen materiaalkennis op en leren hoe je een ontwerp moet maken.
  • De volgende programmalijn is Programmeren. De focus ligt hier het op Computational Thinking. Dat is een didactiek die leerlingen traint om analytische denkpatronen te ontwikkelen. Computational thinking richt zich op de vaardigheden om problemen op te lossen waar veel informatie, variabelen en rekenkracht voor nodig zijn.
  • Als derde komt er een programmalijn waar de Leerkracht centraal staat. Veel leerkrachten – met name in het primair onderwijs – zijn tijdens hun opleiding niet of nauwelijks in aanraking gekomen met bovengenoemde didactische principes. Het scholen van leerkrachten is dan ook cruciaal om de implementatie binnen het onderwijs daadwerkelijk te realiseren.

Meer weten? Check www.sparktechlab.nl of neem contact op met:

Jack Peeters
Locatiemanager Spark Tech Lab Weert
j.peeters@sparktechlab.nl
M. +31627204427