Skip to main content

Dinsdag 1 december is het nieuwe online platform ‘LimburgLeert.nl’ gelanceerd. Dit platform maakt scholing en online training bereikbaar voor alle Limburgse werknemers en werkzoekenden. Het is een gezamenlijk initiatief van Limburgse werkgevers, onderwijsinstellingen, vakbond en overheden. Keyport LeerWerkLoket is een van de partners.

Joost van den Akker, Gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport van de Provincie Limburg en een van de initiatiefnemers van dit platform licht toe: “Deze coronatijd bewijst dat je wendbaar en weerbaar moet zijn. Niet alleen als ondernemer, maar zeker ook als werknemer. Snel, digitaal kunnen om- en bijscholen is daarvoor een must. Met dit platform zorgen we ervoor dat er het scholingsaanbod voor iedereen beschikbaar is”.

Het nieuwe initiatief sluit goed aan op de Leerwerkloketten en het Limburgse loopbaanplatform ‘Leo Loopbaan’. “Hiermee wordt versnippering voorkomen en kunnen werkzoekenden, werknemers en werkgevers snel hun weg vinden, aldus Martin de Beer en Marianne Smitsmans, voorzitters van de Arbeidsmarktregio’s Zuid- en Midden-Limburg.


LimburgLeert speelt in op scholingsvraag werkgevers
Op LimburgLeert is online leeraanbod gratis beschikbaar. Daarnaast kun je er terecht voor een loopbaanadvies. Op termijn wordt het platform steeds verder aangevuld met aanbod van Limburgse scholen. Zowel mbo als hbo scholen doen mee aan het project. En ook werkgevers zijn vanaf het eerste uur betrokken bij LimburgLeert.

Giel Braun van Ondernemend Limburg, de samenwerking tussen de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), MKB-Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), geeft aan dat ook werkgevers zien dat een goed scholingsaanbod van groot belang is. “Het is belangrijk dat de scholingsvraag ingevuld wordt met cursussen en opleidingen waar onze werkgevers en werknemers iets aan hebben. Daarom doen wij ook mee aan dit project”.

Het volledige scholingsaanbod is te vinden op www.limburgleert.nl en wordt de komende periode voortdurend uitgebreid met nieuw aanbod.