Skip to main content

Keyport werkt in opdracht van de gemeenten. Dat doen we aan de hand van een vastgesteld routeplan. Daarnaast spelen we graag in op concrete vragen uit de praktijk. Zo ontstond in Maasgouw het idee om zorginstellingen en onderwijspartners bij elkaar te brengen. Hoe kan Keyport bijdragen aan het aantrekken en vasthouden van personeel? En wat kunnen we betekenen voor de inzet van nieuwe technologie zoals robotica en domotica?

Patrick van der Sterren, Accountmanager Bedrijven bij de gemeente Maasgouw schetst het voortraject: “Tijdens een bedrijfsbezoek bij een zorginstelling in Maasgouw werd de behoefte uitgesproken om de lasten ten aanzien van opleidingen en arbeidsmarkt die elke instelling voelt, breder te kunnen delen. Met andere woorden: Kunnen we tot een bredere regionale samenwerking komen tussen zorginstellingen in de Keyport regio? Daarop zijn in samenwerking met Keyport individuele oriëntatiegesprekken gevoerd met een 6 tal zorginstellingen. Vervolgens is er op 16 maart jl een constructief plenair overleg geweest. Inmiddels is de tweede plenaire sessie gepland waarbij 6 zorginstellingen, hoger en middelbaar onderwijs én vertegenwoordiging vanuit de gemeente samen met Keyport werken aan het vervolg.”