Skip to main content

De jeugd heeft de toekomst en jongeren hebben het bedrijfsleven zóveel te bieden. Verbinding creëren tussen het onderwijs en het bedrijfsleven vindt Keyport enorm belangrijk. Via Keyport project Beleef je loopbaan krijgen leerlingen ondersteuning bij hun oriëntatie op hun toekomst en krijgen ze inzicht in de mogelijkheden die de regio biedt voor vervolgstudie en werk. We nemen je graag mee in een van de Beleef je loopbaanprojecten uitgevoerd bij SIF Group in Roermond.


Bijlage foto genomen bij SIF: vlnr: Dirk Nusselder, Raf Sebregts, Yuri Smeets en Michel Kurstjens.

Bij SIF Group in Roermond worden al sinds 1948 grote dikke buisvormige stalen constructies gemaakt voor vele toepassingen. Al zo’n 30 jaar levert SIF complete monopile fundatie-oplossingen voor de offshore windindustrie.

Michel Kurstjens, product strategy director bij SIF in Roermond heeft, via Patrick Raemaekers van “Beleef Je Loopbaan”,  leerlingen de mogelijkheid gegeven hun tanden te zetten in een uitdaging waar ze tegenaan lopen nu de oude monopiles vervangen moeten worden. De monopiles die al 25 tot 30 jaar in zee staan moeten namelijk uit zee gehaald worden om gerecycled te worden.

Waarom moeten de monopiles uit zee worden gehaald?
De windmolens die boven op de monopiles geplaatst zijn, worden vervangen door grotere windmolens met een veel groter vermogen. Deze passen niet op de bestaande monopiles, waardoor deze plaats moeten maken voor grotere monopiles. En daar komt heel wat bij kijken! Het schip dat de monopiles uit de zeebodem moet trekken en ook de bedrijfshal waar de monopiles schoongemaakt worden is al ontworpen.

Maar hoe maak je die kolossen van monopiles weer schoon?
Op de monopiles zit een coating en ook roest. Maar daarnaast heeft zich in de 25 tot 30 jaar dat de monopiles in zee stonden een dikke laag zeeleven vastgezet op de monopiles die er zo milieubewust mogelijk af gehaald moet worden. Als de piles eenmaal schoon zijn, dan worden de piles in handelbare stukken gesneden zodat het staal weer hergebruikt kan worden voor de nieuwe monopiles.

Leerlingen Yuri Smeets, Raf Sebregts en Dirk Nusselder zitten alledrie op vwo-5 van ROER College Schöndeln en volgen het vak Onderzoek en Ontwerpen. Voor dit vak zijn ze sinds januari bezig met dit project. Onlangs hebben ze hun plan van aanpak gepresenteerd aan opdrachtgever Michel van SIF.

Uiteraard is SIF zelf ook bezig met het oplossen van dit probleem, maar ze zijn juist benieuwd hoe jongeren, dit probleem zouden aanpakken. Jongeren zijn nog niet gehinderd door een tunnelvisie die je juist wel vaak ziet bij beroepsbeoefenaars.

De leerlingen zijn al flink op zoek naar expertise en hebben al contact weten te leggen met de Universiteit van Wageningen, afdeling marine research en met Sagro in Vlissingen. Deze laatste verwerkt offshore platforms na verwijdering uit zee. In juni sluiten de leerlingen het project af met een eindpresentatie aan de opdrachtgever en betrokken experts. Uiteraard kunt in de Keynote van juni het vervolg van het project nalezen.

Beleef je loopbaan
Het project ‘Beleef je Loopbaan’ richt zich op het boeien en binden van jonge mensen, leerlingen van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), oftewel de toekomstige medewerkers van bedrijven in de Keyport-regio en Zuid-Limburg , voor de wereld van circulariteit en duurzaamheid, maar ook voor business en design.