Skip to main content

MIT Haalbaarheid subsidie, biedt dit kansen voor jou? – Juist in deze tijd zijn veel bedrijven bezig met het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Soms noodgedwongen, omdat de omstandigheden erom vragen, soms simpelweg omdat nieuwe kansen zich voordoen. De verkennende voorfase van dergelijke ontwikkeltrajecten is vaak tijdrovend. En met een hoog risico, immers veel variabelen zijn nog onzeker. Dat is voor een MKB bedrijf lastig, want tijd en geld investeren, zonder directe opbrengst in zicht, past vaak niet in de dagelijkse realiteit. Een subsidie kan hierbij oplossing bieden!

Een hele concrete kans is de MIT Haalbaarheid subsidie, die in april weer opent. Deze subsidie is gericht op innovatieve MKB-ondernemers, die hiermee de technische en economische risico’s in kaart brengen van een voorgenomen innovatieproject.

Een MIT-aanvraag indienen is om verschillende redenen zeer aantrekkelijk:

  • De subsidie wordt cash uitbetaald bij de start van je project. Qua liquiditeit is dit dus een echte duw in de rug om de innovatie te kunnen realiseren!
  • Je eigen inbreng kan in-kind voldaan worden met uren die je investeert. Dit zijn normaliter uren die je vaak als eigen organisatie sowieso al in je project steekt, oftewel win-win!
  • De administratieve lasten van de subsidie zijn zeer beperkt.
  • Last but not least: Door eerst de haalbaarheid te onderzoeken van je project, verklein je de kans op onverwachte problemen tijdens de ontwikkeling en implementatie. Het is dus een goede investering in je bedrijf!

Donderdag 4 maart: online werksessie Trias-Keyport van 13.00-14.00 uur