Skip to main content

Keyport is een van de partijen die hebben bijgedragen aan de ingediende aanvraag voor de Regiodeal Midden-Limburg.

De Regiodeal Midden behandeld 3 thema’s. Het eerste thema is; Economie, arbeidsmarkt en onderwijs, het tweede thema is; Landschap en Klimaatadaptatie en het derde; Leefbaarheid. Binnen deze thema’s worden de kenmerken, de uitdagingen en de plannen voor aanpak van de thema’s behandeld.

Om een beeld te geven van de thema’s worden enkele video’s gemaakt waarin betrokken partijen aan het woord komen en uitleg geven over de inhoud, de urgentie en de aanpak.
Op deze manier krijgen de thema’s een gezicht en wordt de inhoud vanuit diverse partijen verduidelijkt. In de video over het thema; Economie, arbeidsmarkt en onderwijs belichten Ton Hagelstein projectmanager van Keyport, Hans Aarts van ROC Gilde en Hans Coppus van OML de uitdagingen en aanpak binnen het thema. De Weerter burgemeester Raymond Vlecken benadrukt als voorzitter van het netwerkberaad de urgentie van de gezamenlijke aanpak.