Skip to main content

Het is inmiddels 10 jaar geleden dat Keyport als netwerk- en uitvoeringsorganisatie is gestart en in de afgelopen 10 jaar is er veel gebeurd.

Keyport heeft haar rol als resultaatgericht netwerk- en uitvoeringsorganisatie steeds verder weten te versterken en is gegroeid naar een stabiele en betrouwbare (samenwerkings)partner die de regio bij provinciale en (boven)regionale overlegtafels vertegenwoordigt. Steeds met de vraag van de regio en de behoefte van het regionale bedrijfsleven als vertrekpunt. De vele gerealiseerde projecten werpen hun vruchten af voor ondernemers, onderwijs en de betrokken partners in de regio. Ook in het opstellen van de Regio Deal Midden-Limburg heeft de stichting Keyport haar verantwoordelijkheid genomen.

Keyport is initiator, verbinder, ondersteuner en versneller, maar Keyport richt zich niet op alle aspecten van brede welvaart en kiest een duidelijke focus. Om de brede welvaart in onze regio in stand te houden moeten we continu investeren in de arbeidsmarkt, ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid. Dat is dan ook waar stichting Keyport zich op richt.

In 2023 heeft Keyport zich samen met de triple helix partners ingezet om de aantrekkingskracht van de regio te vergroten en de regionale economie te versterken. Het netwerk is verder uitgebreid waardoor we nog slagvaardiger de triple helix organisaties kunnen ondersteunen met uitdagingen op de thema’s arbeidsmarkt, ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid.

Het jaarplan 2024 is net klaar. Dat is nog onderdeel van het Routeplan Keyport Next Level (2021-2024). In het eerste kwartaal van 2024 gaan we werken aan een nieuw routeplan voor de jaren 2025-2028. Met een routeplan geven we richting aan de regionale ambitie en bieden we antwoord op de grote uitdagingen die er liggen.