Skip to main content

De hoge energieprijzen leiden ook voor ondernemers tot extra hoge maandelijkse energiekosten. Kosten die kunnen oplopen tot 30% en hoger van de totale kosten. Daarnaast brengt de Wet Milieubeheer resp. het Bouwbesluit 2012 verplichtingen met zich mee voor ondernemers ten aanzien van energiebesparende maatregelen. Gelukkig zijn er ook fiscale en subsidiemogelijkheden bij de investering in energiebesparing en duurzame opwek.
Om ondernemers een wegwijs te bieden in dit complex van voorschriften en mogelijkheden is het digitale Energieloket MKB ontwikkeld. Op deze website vindt u als ondernemer een overzicht van hetgeen energietransitie voor uw bedrijf betekent en waar u terecht kunt voor verder advies en ondersteuning.
Het Energieloket MKB is een onafhankelijke website, dat beheerd wordt door de stichting Groene Economie Limburg. Met financiële steun van de provincie Limburg en de Limburgse regio’s/gemeenten is dit Energieloket MKB ontwikkeld en actief.

Wilt u als ondernemer meer zicht hebben op wat energietransitie voor uw bedrijf kan betekenen, wat de wettelijke verplichtingen zijn en waar u terecht kunt voor verdere ondersteuning, dan biedt het Energieloket MKB u de eerste hulp. Er is ook een vraagbaak aanwezig waar u uw vragen kunt stellen. Deze dienstverlening is gratis.

www.energieloketmkb.com 

Heeft u al vragen?  Neem dan contact op: