Skip to main content

Het kabinet heeft 900 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. In deze deals werken Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Midden-Limburg is zo’n plek. Om te investeren in het toekomstperspectief van Midden-Limburg zet de regio daarom in op een deal met het Rijk en ligt er nu een propositie voor de Regio Deal.

Ton Hagelstein van Keyport geeft aan: ‘We zijn blij met de propositie voor de Regio Deal, want we zijn er van overtuigd dat we met de Regio Deal in staat zijn ’n grote impuls te geven aan de brede welvaart in Midden-Limburg. Onze regio heeft veel te bieden, maar kent ook behoorlijk wat uitdagingen zeker op het vlak van arbeidsmarktontwikkeling. Met een dalende beroepsbevolking, een minder hoog opgeleide beroepsbevolking dan gemiddeld in Nederland, een knellende krapte op de arbeidsmarkt, groepen die geen goede aansluiting hebben op de arbeidsmarkt en een achterblijvend aandeel van vernieuwende sectoren in de werkgelegenheid staan we voor een enorme opgave en is het hoog tijd om het tij te keren’.

Netwerk- en uitvoeringsorganisatie Keyport  is verbinder en aanjager tussen overheid, onderwijs en ondernemers voor de thema’s innovatie, digitalisering, verduurzaming, ondernemerschap en de arbeidsmarkt. Precies de thema’s die veel aandacht nodig hebben om de toekomst van Midden-Limburg veilig te stellen. Ook Keyport ziet de stagnerende arbeidsmarkt als achilleshiel voor de regionale economie en welvaart.

‘Personeel is de motor van elke werkgever en daarom werken wij samen met onderwijs en ondernemers aan oplossingsrichtingen gericht op het aantrekken, boeien en het binden van personeel,. Hiervoor hebben we effectieve projecten en tools ontwikkeld’ aldus Ton Hagelstein van Keyport. ‘We zetten bijvoorbeeld in op een vroegtijdige kennismaking van jongeren met interessante bedrijven in onze regio. Op die manier laten we zien dat je niet persé weg hoeft te trekken uit de regio voor leuke banen én volop carrièrekansen’.

Ook stimuleren we de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Tenslotte willen we  innovatief, hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs, dat past bij de vraag van het bedrijfsleven in de Keyportregio.