Projecten
Warmtenet Keyport 2020 (pilot Roermond)

Warmtenet Keyport 2020 (pilot Roermond)

1 februari 2013
Categorie: Maakindustrie

Maakindustrie

     

Contact

Ton Hagelstein
M. 06 - 25010740
E. ton.hagelstein@keyport2020.nl

 

 

Warmtenet Keyport 2020 (pilot Roermond)


Status: afgerond

In 2010 is de mogelijkheid van een warmtenet in Roermond onderzocht. Op basis van een zogenaamde ‘energiefoto’ is de actuele situatie, voor wat betreft de energiehuishouding van het bedrijventerrein Roerstreek in kaart gebracht. Op basis van deze nulmeting zijn de kansen onderzocht voor de ontwikkeling van een warmtenet in Roermond, dat wordt gevoed met restwarmte van bedrijven op bedrijventerrein Roerstreek. In een later stadium is de scope verbreed naar bedrijventerrein Willem-Alexander. Tevens is de mogelijkheid voor een noordelijke variant van het warmtenet met het bedrijf Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. als belangrijkste warmteleverancier nader bekeken. Een haalbaarheidsstudie wijst uit dat de kosten- en batenanalyse van een warmtenet over een periode van 10 jaar positief uitvalt.

Keyport 2020 heeft opdracht verstrekt om te verkennen of er een coalitie gevormd kan worden. Uit deze verkenning, uitgevoerd door Driven by Values, is gebleken dat het vormen van een coalitie voor de realisatie van een warmtenet rond Industrieterrein Roerstreek momenteel niet haalbaar is.

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu