Projecten
Stage community voor de juiste match tussen bedrijfsleven en onderwijs

Stage community voor de juiste match tussen bedrijfsleven en onderwijs

1 februari 2013
Categorie: Maakindustrie

Maakindustrie

     

Contact

Ton Hagelstein
M. 06 - 25010740
E. ton.hagelstein@keyport2020.nl


Gerelateerde projecten

Het project Stage community is geïntegreerd in het project Topbanen Zuid. Binnenkort volgt er meer informatie.

 

Stage community voor de juiste match
tussen bedrijfsleven en onderwijs


Status: afgerond

De ‘Stage Community’ is een virtueel loket (database/website) voor vraag en aanbod van stages en afstudeeropdrachten. Partijen kunnen er terecht met vragen over mogelijkheden, advies, bemiddeling of het bevorderen van een juiste match tussen bedrijfsleven en (beroeps)onderwijs. Het project, een initiatief van Rabobank Weerterland en Cranendonck, wordt opgeschaald naar de regio Keyport 2020.


Ontgroening, vergrijzing en de toekomstige vervangingsvraag op de arbeidsmark leidt tot vraag naar meer instroom en upgrading van (toekomstige ) werknemers. In Keyport 2020 geldt dat vooral voor de sectoren maakindustrie, logistiek, leisure & retail, zorg en agribusiness. De behoefte aan goed opgeleid personeel vraagt daarnaast een adequate afstemming tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt: opleiden naar werk of van werk naar werk.

Stages zijn een wezenlijk onderdeel van de beroepsopleiding, omdat het vormen van de (toekomstige) werknemer voor een groot deel plaatsvindt bij bedrijven of instellingen. Een goede regievoering in werving en bemiddeling van stages levert een bijdrage aan het imago en de aantrekkelijkheid van de speerpuntsectoren in de regio Keyport 2020. Het is van belang niet alleen studenten uit de regio, maar ook van hogeschool en universiteit een uitdagende afstudeerstage en/of onderzoeksopdracht aan te bieden bij een van de talloze aantrekkelijke en innovatieve ondernemingen in Keyport 2020.

De ‘Stage Community’ richt zich op diegenen die opleiding volgen of werk zoeken, binnen een van de sectoren van Keyport 2020 voor zowel vo (maatschappelijk en oriënterende stages), mbo (beroeps opleidende stages) als hbo en universiteit (afstudeeropdracht / onderzoeksopdracht), en zowel regionaal, landelijk als euregionaal.


Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu