Projecten
Quintastics

Quintastics

28 januari 2019
Categorie: Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Afbeelding-quintastics-def.jpg
     

Contact

Renske Cox
M. 06 575 87 920


Gerelateerd nieuws

Gerelateerde projecten

 

Quintastics


Projectstatus: nieuw

De aanleiding

Hoe kan de arbeidsmarkt zo ingericht worden dat werknemers tot aan de pensioengerechtigde leeftijd productief zijn op de arbeidsmarkt? Het project Quintastics Keyport - Noord Limburg heeft een tweeledige aanpak:
  • begeleiden van gemotiveerde vijftigplussers naar een toekomstbestendig carrièreperspectief, passend bij de vraag van werkgevers.
  • werken aan het behoud van werk door de productiviteit van ervaren werknemers te borgen.
Camiel Jansen, beleidscoördinator ministerie SZ&W - “Het is een systeeminnovatie voor de arbeidsmarkt. Het is een andere manier van kijken naar vraag en aanbod. Het succes zit in de simpelheid en toepasbaarheid en het gaat dieper en verder dan kijken wat iemand in zijn/haar vrije tijd voor vrijwilligerswerk doet.

Quintastics is er voor ondernemers met:
  • een vestiging in Noord Limburg of in de Keyport regio;
  • een vraagstuk rondom het vinden van talent (medewerkers) en/of het binden en boeien van talent

Quintastics

  • biedt een methodische aanpak voor het herkennen van motivatie en verborgen talent;
  • maakt latente werkgelegenheid voor werkgevers zichtbaar middels jobcarving;
  • ondersteunt werkgevers bij het invullen van openstaande vacatures (met de focus op tech- en ICT);
  • draagt bij aan het terugdringen van de werkeloosheid;
  • verbindt regionale initiatieven en partners voor een nieuw carrièreperspectief voor vijftigplus;
Quintastics wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Venlo en de Werkgeverservicepunten van Midden-Limburg, gemeente Cranendonck en Noord-Limburg. Het project loopt t/m 31 december 2019. De eerste werkgevers zijn er mee aan de slag.

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


 

Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu