Projecten
Opschaling Retail en Business Academy

Opschaling Retail en Business Academy

1 februari 2013
Categorie: Leisure & retail

Leisure & Retail

     

Contact

Ton Hagelstein
M. 06-25010740
E. ton.hagelstein@keyport2020.nl

Beschikbare documenten

Toekomstplan: Retail en business academy

 

Opschaling Retail en Business Academy


Projectstatus: afgerond

Ondernemers in detailhandel en vrijetijdseconomie hebben onvoldoende organisatiekracht om gezamenlijk hun krachten te bundelen. Opleiding en ontwikkeling van personeel vindt niet of nauwelijks plaats. Dit heeft te maken met gebrek aan ondernemerschap van de ondernemer maar ook door een slecht lokaal en passend aanbod. Willen we dit in Keyport 2020 gaan organiseren dan heeft de sector een impuls van buitenaf nodig. De Retail & Business Academy is in staat deze impuls te geven als ze haar aandachtsgebied meer verlegt van sec de gemeente Roermond naar het gehele Keyport 2020 gebied.

De detailhandel en vrijetijdseconomie in Midden-Limburg zijn zeer sterk bepalend voor het vestigingsklimaat van de regio én hebben in deze regio een op zichzelf staande grote economische importantie. Vergroten van het ondernemerschap en het ontwikkelen van de vaardigheden en kennis van de medewerkers in deze sector, maakt de regio aantrekkelijker voor bezoekers van buiten de regio.

De detailhandel en vrijetijdseconomie zijn arbeidsintensieve sectoren waar permanent vraag is naar goed geschoold personeel. Dit personeel is in potentie in de regio voorhanden maar kwalificeert zich niet door gebrek aan een goed opleidingsaanbod. Door dit in te vullen zullen we een belangrijke impuls kunnen geven aan het plaatsen van werkzoekenden in deze sector.

De detailhandel en vrijetijdseconomie is één van de drie sterke peilers van de Midden-Limburgse economie. Deze economie sterk houden nu en in de toekomst vraagt om ander, innovatiever ondernemerschap dan vroeger. Technische vooruitgang, mondiger publiek, internationalisering, vergrijzing, wetgeving, individualisering en de wens om vrije tijd kwalitatief hoogwaardiger in te vullen maken dat de sector moet veranderen, innoveren en samenwerken. Ondernemers moeten hierin opgeleid worden en hun personeel moet hierin opgeleid worden. Hierin zit de noodzaak om kennis en opleiding in de regio op maat aan te bieden.

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu