Projecten
Ontwikkeling Energietransitie Park Zevenellen

Ontwikkeling Energietransitie Park Zevenellen

1 februari 2013
Categorie: Agri

Agri

     

Contact

Ton Hagelstein
M. 06-25010740
E. ton.hagelstein@keyport2020.nl


Beschikbare documenten

Download hier het ambitiedocument

 

Ontwikkeling Energietransitie Park Zevenellen


Projectstatus: afgerond

Keyport 2020 onderzoekt de realisatie van een Energie Transitie Park (ETP) op industriepark Zevenellen in Leudal. Er moet onder andere duidelijkheid gecreëerd worden over het feit of de aanwezige centrale energievoorzieningen (elektriciteit en warmte) gecombineerd kunnen worden met duurzame energietechnologieën (wind, biomassa en zon). Ook is het de bedoeling om de uitwisseling van energie en reststromen tussen gevestigde en nieuwe bedrijven op het terrein te stimuleren. Het ETP biedt een aantrekkelijke vestigingslocatie aan bedrijven uit de energie- en milieusector met havenfaciliteiten.

De transitie tot ETP draagt bij aan een groenere samenleving en een duurzame samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Uit de ontwikkelingsscenario’s is gebleken dat er draagvlak en animo is om een innovatief Biobased Economy klimaat en biobased energietransitiepark rondom en op Zevenellen te creëren.

Niet alleen de aangelegde infrastructuur is van belang in het project, maar vooral de clustering en interactie tussen bedrijven. Vanwege omgevingsfactoren is de ruimtelijke ligging van bedrijven op het terrein van cruciaal belang. Ook moet duidelijk worden of het aanleggen van een warmtenet en/of energienetten van (bio)gas en elektra op de locatie wenselijk en haalbaar is.

Projectkansen

Het combineren van conventionele energieopwekking met grootschalige duurzame energieopwekking staat nog in de kinderschoenen. Bij de aanleg en het beheer van energie-infrastructuur spelen technische en procesmatige aspecten een grote rol. Keyport 2020 kan een bijdrage leveren aan de realisatie van duurzame, innovatieve oplossingen om de afhankelijkheid van eindige voorraden fossiele brandstoffen te verkleinen en de opgebouwde kennis op meerdere plaatsen in Zuid-Nederland toepassen.
Het is tevens de bedoeling het ETP te verbinden met nabij gelegen bedrijventerrein om de mogelijkheden van energie-uitwisseling gestalte te geven. De haven van het ETP kan een rol spelen in de verbetering van de logistiek, bijvoorbeeld door grootschalige aan- en afvoer van grond- en reststoffen.
Voor de biobased economy kunnen innovatieve agrarische producten ingezet worden, wat ruimte biedt voor impulsen in de samenwerking tussen energie- en milieusector en agribusiness.


Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu