Projecten
Onderzoek innovatiepotentieel regionale MKB regio Keyport 2020

Onderzoek innovatiepotentieel regionale MKB regio Keyport 2020

1 februari 2013
Categorie: Maakindustrie

Maakindustrie

     

Contact

Ton Hagelstein
Programmamanager Keyport 2020
M. 06 - 2501 07 40
E. ton.hagelstein@keyport2020.nl


Beschikbare documenten

 

Onderzoek naar het innovatiepotentieel van het regionale MKB in de regio Keyport 2020


Status: afgerond

Het lectoraat Brainport van de Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht heeft het innovatiepotentieel van het mkb en in het bijzonder de maakindustrie in de regio Keyport 2020 onderzocht. In het kader van het onderzoek is het innovatiepotentieel van bedrijven en bedrijvenclusters in Keyport geanalyseerd en zijn de kansen om aan te haken bij industriële waardeketens in met name de regio’s in Brainport 2020 Zuidoost-Nederland in kaart gebracht.


Het onderzoek is uitgevoerd door 6 studenten, docenten en lectoren van de opleidingen bedrijfskunde MER, Financial Services Management, en Vastgoed & Makelaardij.

Het doel was drieledig:

 • Het vaststellen van het innovatiepotentieel van de (MKB) bedrijven in de regio Keyport 2020;
 • Het ondersteunen en aanjagen van het innovatiepotentieel van de bedrijven, met name het MKB door het aangeven van oplossingen van gesignaleerde knelpunten en het creëren betrokkenheid bij het regionale bedrijfsleven;
 • Het vaststellen van de mogelijkheden tot (in)directe aansluiting bij de Brainport 2020 agenda, meer specifiek de concrete kansen die deze agenda biedt voor het Keyport bedrijfsleven.

De maakindustrie is een van de speerpuntsectoren van keyport 2020. Door de kleinschaligheid en grote diversiteit aan hoogwaardige en innovatieve maakbedrijven is Keyport 2020 bij uitstek een geschikte partner om slimme ideeën snel en flexibel om te zetten in concrete producten. Keyport 2020 telt een bovengemiddeld aandeel aan maakbedrijven, die niet alleen de kurk van de regionale economie vormen, maar ook aanjager kunnen zijn voor ontwikkelingen en innovaties in andere sectoren zoals agro & food, biobased economy en logistiek.

De ambitie van Keyport 2020 in relatie tot het speerpunt maakindustrie is: het versterken van de positie van de ‘innovatieve’ maakindustrie als toeleverancier van industriële waardeketens, het verbeteren van het imago van de maakindustrie en het bevorderen van de instroom in technisch onderwijs.

Samenstelling projectteam:

 • 6 Studenten/afstudeerders vanuit de 3 FMER opleidingen
 • Docenten voor de begeleiding van de studenten
 • Drie projectcoördinatoren/docenten vanuit de opleidingen:
  • BDK: drs. Bas van Beers
  • FSM: drs. Frans-Jan Kox
  • V&M: dr. Jos Janssen;
 • De onderzoeks- en methodologie coördinator: Ir. Bart de Zwart;
 • De lectoren:
  • dr. Cees-Jan Pen, lector Brainport Vastgoed
  • dr. Onno Lint, lector Brainport

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu