Projecten
Onderzoek arbeidsmobiliteit Keyport 2020

Onderzoek arbeidsmobiliteit Keyport 2020

11 februari 2013
Categorie: Arbeidsmarkt, Maakindustrie

Maakindustrie

     

Contact

Ton Hagelstein
M. 06 - 25010740
E. ton.hagelstein@keyport2020.nl

 

Onderzoek arbeidsmobiliteit Keyport 2020


Projectstatus: afgerond

Nederlandse bedrijven en organisaties staan voor een grote uitdaging om in een tijd van vergrijzing de groeiende concurrentie op de wereldmarkten het hoofd te bieden. De werkende beroepsbevolking krimpt en vergrijst. Er zijn minder mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt, en werknemers worden steeds ouder. Tegelijkertijd moet het bedrijfsleven het in de mondiale concurrentieslag hebben van hun vermogen om slim en efficiënt te werken.
Het gaat erom dat werknemers flexibel zijn en up-to-date blijven omdat in een snel veranderende economie steeds weer andere kennis en vaardigheden worden gevraagd. Juist nu – in een periode van economische neergang - is behoud van productiviteit en het voorkomen van onnodige uitval door ziekte of werkloosheid, van groot belang. Niet alleen voor de continuïteit van ondernemingen, maar ook voor het waarmaken van ambities voor de toekomst. Meer doen met minder mensen is voor veel bedrijven en organisaties nu al noodzaak.

Investeren in duurzame inzetbaarheid, in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers, die zowel binnen als buiten het huidige bedrijf hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, is daarmee allesbehalve een luxe. De kunst is het vinden van de juiste match tussen het werk aan de ene kant, en de gezondheid, competentie en motivatie van de medewerker aan de andere kant.

Duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar. Mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten met wisselende schaarste en overschotverhoudingen. Deze zijn makkelijker op te vangen met werknemers die mobiel zijn en met werkgevers die deze mobiliteit faciliteren en ondersteunen. Het gaat daarbij om het streven naar een kwalitatieve en kwantitatieve match tussen vraag naar en aanbod van arbeid.

In afstemming met vertegenwoordigers van een aantal in Keyport 2020 gevestigde gerenommeerde onderzoekt Keyport 2020 welke kansen er zijn om op regionale schaal een bijdrage te leveren aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten.

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu