Projecten
Innovatiehuis MKB Keyport 2020

Innovatiehuis MKB Keyport 2020

1 april 2013
Categorie: Innovatie, Maakindustrie

Maakindustrie

     

Contact

Ton Hagelstein
M. 06-25010740
E. ton.hagelstein@keyport2020.nl


Gerelateerd nieuws

 

Innovatiehuis MKB Keyport 2020


Projectstatus: afgerond

Het Innovatiehuis wil het innovatievermogen van het MKB vergroten. Innovatie is essentieel voor het MKB. Door innovatie te stimuleren, wordt de economische kracht van het MKB in de regio versterkt en werkgelegenheid behouden of zelfs vergroot.

Het Innovatiehuis stelt kennis van onderwijs- en kennisinstellingen beschikbaar voor bedrijven en stimuleert bedrijven onderling tot meer samenwerking. Met als resultaat meer dynamiek en groter ondernemend vermogen om vernieuwende producten te ontwikkelen en produceren. Zo fungeert het Innovatiehuis MKB Keyport 2020 als katalysator die innovatie versnelt en ondernemers bij elkaar brengt.

Op 1 september 2016 is het project van Keyport formeel afgerond. Het Innovatiehuis MKB is daarna zelfstandig voortgezet.

Resultaat

Het Innovatiehuis MKB heeft in het kader van bewustwording en kennisdeling 14 themabijeenkomsten en 20 kennisworkshops georganiseerd, waaraan 1400 ondernemers en medewerkers hebben deelgenomen. Hieruit is een veelvoud aan vernieuwende ideeën ontstaan.

Daarnaast heeft het Innovatiehuis MKB in het kader van innovatie-ontwikkeling 30 innovatiegroepen begeleid waaraan 275 bedrijven hebben deelgenomen en onderling samengewerkt op gebieden als eiwitinnovatie, e-commerce toerisme, retail, maatschappelijk verantwoord ondernemen, smart printing maakindustrie, 3D printen logistiek, hybride aandrijftechnologie scheepsbouw, nanotechnologie, duurzame verpakkingen en sociale innovatie.
Verder heeft Innovatiehuis diverse innovatieve projecten voor het MKB uitgevoerd dan wel in samengewerkt, waaronder ‘Duurzaam Door’, ‘Groene Helden’, de Retailcommissie en de Limburgse Versnellingstafels. Via deze projecten zijn nog honderden bedrijven direct of indirect ondersteund met het innoveren.
Door de samenwerking met kennisinstellingen (United Brains, Greenbrains, Gilde opleidingen, Zuyd Hogeschool, GreenTechLab Venlo, IMEC Leuven, Brightlands Chemelot Campus) is de kennisontsluiting naar MKB-bedrijven verbeterd.

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen

 

Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu