Projecten
Fieldlab Robotics

Fieldlab Robotics

2 juli 2019
Categorie: Agri, Innovatie, Logistiek, Zorg

Innovatie, Logistiek, Agri en Zorg

Project_Fieldlabrobotics444x318_2020.jpg
     

Contact

Ton Hagelstein
M. 06-25010740
E. ton.hagelstein@keyport2020.nl

Projectleider

Mr. Saskia van der Laak MMO
M. 0031 6 29 06 49 29
E. info@fieldlabrobotics.com

Partners

  • Ondernemers: Robomotive AGVR Madolex, Pharox, TripleOre, Accrion
  • Onderwijs: Fontys, UM (Data science and knowledge engineering)
  • Overheid:  LIOF, Keyport, EDB

Gerelateerd nieuws

Website

www.fieldlabrobotics.com


 

Field Lab Robotics


Projectstatus: in ontwikkeling

De aanleiding

De vraag naar Robotica zal de komende jaren exponentieel stijgen. Met de introductie van Smart Industry of  Industry 4.0 is er een groeiende belangstelling voor het automatiseren van productie en logistieke processen. Ook voor toepassingen in de agrofood en de zorgsector.

Field Lab Robotics

In juni 2018 is Field Lab Robotics opgericht. Een roboticacluster van bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden dat zich de komende 3 jaren wil ontwikkelen tot hét robotica expertisecentrum en – netwerk van en voor de regio. Met:

  • Demonstraties van de mogelijkheden van robotica en automatisering
  • Ontwikkeling en innovatie van nieuwe producten (met de nieuwste technologie)
  • Kennisdelen met bedrijven en onderwijs (met vertaalslag naar MBO)
De basisfaciliteiten zijn er; live demonstraties van robots, agv’s, zelfsturende machines en sofware samenwerking. Om deze basis verder uit te bouwen en de continuïteit te waarborgen is een brede verkenning van de kansen en mogelijkheden nodig. 

Hoe

Het project Field Lab Robotics werkt aan een realistische roadmap voor de komende 3 jaar. Met een duidelijke koers inclusief businessplan voor een of meer sectoren (maakindustrie, logistiek, agrofood en zorg). En met een heldere rolomschrijving voor de betrokken partijen.

Wanneer

Eerste helft 2019

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


 

Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu