Projecten
Economisch Actieprogramma Agribusiness

Economisch Actieprogramma Agribusiness

1 augustus 2016
Categorie: Agri

 

Agri

EAAproject-beeld.jpg
     

Contact

Hans Corsten
E. reco.corsten@weert.nl
M. 06 - 53589994


 Raakvlakken Keyport 2020 projecten

Ondersteunde initiatieven EAA

Gerelateerd nieuws

Beschikbare documenten

 

Economisch Actieprogramma Agribusiness


Projectstatus: in uitvoering

Het Economisch Actieprogramma Agribusiness streeft naar het behoud van het economisch aandeel van het agribusiness complex in de Keyport regio. Het is de verwachting dat de Keyport 2020 regio in 2035 nog maar circa 600 agrarisch ondernemers telt. Het EAA moet de agrarische productie de bruto toegevoegde waarde hiervan in de regio stabiliseren. Door de meer dan halvering van het aantal bedrijven moet de toegevoegde waarde per agrarisch productiebedrijf bijna verdrievoudigen.

Het EAA richt zich via een 3-tal programmalijnen op:

  • Ontwikkeling van nieuwe gezamenlijke economische verdienmodellen:
    1. vorming van economische samenwerkingsrelaties tussen primaire producenten en primaire producenten en consument;
    2. Ontwikkelen van producten en concepten op basis van wetenschappelijke kennis;
    3. Reststromen concentreren, opschalen, verwaarden en eventueel exporteren; (in samenwerking met OML)
  • Verbreden ondernemerschap: Zichtbaar maken en ontsluiten van kennis, onderzoeksfaciliteiten en toepassingsmogelijkheden;
  • Ontwikkeling van regel- en experimenteerruimte

Deze programmalijnen sluiten aan bij het strategisch kader voor de Agrifood in Zuidoost-Nederland en bij de kennis en Innovatieagenda 2016-2019 voor Topsector Agri & Food en LLTL 2.0 van de Provincie Limburg.`

Video 'Agribusiness heeft de toekomst'

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu