Projecten
Breedband voor Keyport 2020

Breedband voor Keyport 2020

1 februari 2013
Categorie: Logistiek

Logistiek

     

Contact

Ton Hagelstein
M. 06 - 25010740
E. ton.hagelstein@keyport2020.nl

 

 

Breedband voor Keyport 2020


Projectstatus: afgerond

Met het project Masterplan Breedband Keyport 2020 is onderzocht of het mogelijk is om met meerdere belanghebbende partijen gezamenlijk een backbone-structuur in Midden-Limburg aan te leggen.


Concrete resultaten

Medio augustus 2013 is het adviesrapport opgeleverd. Het adviesrapport beschrijft de behoefte aan en noodzaak voor de aanleg van onafhankelijke, open glasvezelbackbone-verbindingen, als basis voor zakelijke glasvezelverbindingen in de regio Keyport 2020.

De eerste concrete resultaten zijn zichtbaar op bedrijventerrein Het Rondven, een kleinschalig industrieterrein in Cranendonck. Hier wordt een oplossingsmodel geboden dat voor veel andere kleine industrieterreinen inzetbaar is. Daarnaast zijn meerdere glasvezelinitiatiefnemers bereid gevonden in de toekomst samen te werken om waar mogelijk de aanlegkosten voor backboneverbindingen gezamenlijk te dragen.

In 2013/2014 vinden daartoe in Cranendonck de eerste concrete activiteiten plaats, waarbij oplossingen/modellen worden ontwikkeld die elders in Keyport 2020 toegepast kunnen worden.

Vervolgactiviteiten

Afhankelijk van de resultaten op bedrijventerrein Het Rondven en de toepasbaarheid van de modellen voor Keyport 2020 zal overwogen worden of en op welke wijze er invulling gegeven kan worden aan de aanleg van onafhankelijke, open glasvezelbackbone-verbindingen, in de regio Keyport 2020.

Een besluit hierover is niet eerder dan het tweede kwartaal van 2015 te verwachten.

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu