Projecten
Boer en burger Energiecoöperatie

Boer en burger Energiecoöperatie

11 februari 2013
Categorie: Agri

Agri

     

Contact

Ton Hagelstein
M. 06-25010740
E. ton.hagelstein@keyport2020.nl

 

Boer, burger energiecoöperatie


Status: afgerond

Het hoofddoel van dit project is het realiseren van de eerste Boer-burger Energiecoöperatie van Nederland, waarbij de ondernemer een nieuwe winstgevende (neven)activiteit start en de leden lokaal collectief duurzame energie (zon-pv) opwekken, exploiteren en bovendien voldoende rendement wordt gemaakt.

In opdracht van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ) en in samenwerking met LTO Nederland, LLTB, Kamer van Koophandel en de Milieufederatie Limburg, is een onderzoek uitgevoerd waarbij de haalbaarheid van een Boer-burger Energiecoöperatie is geïnventariseerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat het opzetten van een Boer-burger –Energie coöperatie voldoende perspectief biedt om daadwerkelijk te starten. Vanuit de agrarische sector alsmede energiecoöperatie WeertEnergie is er de drive om als eerste in Nederland een Boer-burger- energiecoöperatie te starten waarbij gebruik wordt gemaakt van de belastingkorting (regeling verlaagd tarief). Een dergelijk initiatief is uniek in Nederland en zou betekenen dat de regio Weert een primeur heeft. Daarnaast maken we binnen dit initiatief een koppeling met het saneren van asbesthoudende daken en terugplaatsen van zonnepanelen.

De realisatie van de pilot kent een aantal stappen waaronder het verder verfijnen van juridische zaken, organisatiemodel, werving van leden, communicatie, en uiteindelijk aanleggen van de installatie. Na realisatie van de pilot ligt er een getoetste blauwdruk welke gebruikt kan worden voor andere collectieve energieinitiatieven. Het is niet enkel de agrosector waarbij een dergelijke samenwerking met burgers mogelijk is maar er kunnen ook initiatieven worden opgezet waarbij het MKB-bedrijfsleven samen met burgers collectief energie opwekken en afnemen.

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu