Projecten
Biobased DNA Keyport 2020

Biobased DNA Keyport 2020

1 april 2013
Categorie: Agri

Agri

     

Contact

Ton Hagelstein
M. 06-25010740
E. ton.hagelstein@keyport2020.nl

 

Biobased DNA Keyport 2020


Projectstatus: afgerond

De regio Keyport kan een belangrijke schakel worden in de (Limburgse) Biobased Economy. Het is een regio waar veel ondernemerschap, landbouw en veehouderij aanwezig is, de maakindustrie een belangrijke rol toebedeeld is en waar gebieden zijn waar de biomassareststromen van landbouw en veehouderij verwerkt kunnen worden tot Biobased bouwstenen. Welke op haar beurt ingezet kunnen worden als grondstoffen voor de bouw, verpakkings- en procesindustrie. Echter de benodigde waardeketens, infrastructuren en samenwerkingsverbanden moeten verder worden ingericht. De totstandkoming van die inrichting vindt onvoldoende autonoom plaats. Er is inventarisatie, coördinatie en begeleiding nodig. Het aanstellen van een verkenner is de eerste stap om het proces in goede banen te leiden en te versnellen. Dit kan door onder andere de juiste vragen en investeringsbereidheid te inventariseren, de kansen te expliciteren en te kwantificeren en door de juiste partijen op het juiste moment bij elkaar te brengen en hen van de benodigde en gewenste informatie te voorzien.

Het doel van Biobased DNA Keyport 2020 is het in beeld krijgen van die daadwerkelijke USP’s van de regio die complementair zijn aan die van overige (Brainport 2020-)regio’s in Limburg als Greenport Venlo en Limburg Economic Development en die van de partners binnen het convenant BBE-Limburg.


Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


 

Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu