Projecten

Dutch IoT Challenge

22-10-19 Studenten en bedrijven werken samen aan innovatie met Internet of Things.

Studenten en bedrijven werken samen aan innovatie met Internet of Things.

Start en Grow DiffrnT

18-10-19 Ontwikkel je ondernemerskwaliteiten- en vaardigheden.

Ontwikkel je ondernemerskwaliteiten- en vaardigheden.

(CIV) Maakindustrie

Maakindustrie, Innovatie
08-09-19 Ondernemers en onderwijs werken samen aan de uitdagingen in de Maakindustrie.

Ondernemers en onderwijs werken samen aan de uitdagingen in de Maakindustrie.

InduSym

Innovatie
02-07-19 Duurzaam ondernemen – Afval voor de één is een grondstof voor de ander.

Duurzaam ondernemen – Afval voor de één is een grondstof voor de ander.

Retail 4.0

Leisure & retail
02-07-19 Aanhaken of definitief afhaken? Retail 4.0 helpt met een positieve interventie: een transitietraject tot ondernemer 4.0!

Aanhaken of definitief afhaken? Retail 4.0 helpt met een positieve interventie: een transitietraject tot ondernemer 4.0!

Fieldlab Robotics

Logistiek, Innovatie, Zorg, Agri
02-07-19 Hét robotica expertisecentrum van de regio.

Hét robotica expertisecentrum van de regio.

Business Roadmaps

Ondernemerschap, Innovatie
20-05-19 Een heldere koers voor een succesvol bedrijf.

Een heldere koers voor een succesvol bedrijf.

Quintastics

Arbeidsmarkt
28-01-19 Voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Wetenschap & Techniek Midden Limburg

Maakindustrie, Logistiek, Agri, Zorg
15-01-19 Techniekprogramma voor kinderen én leerkrachten.

Techniekprogramma voor kinderen én leerkrachten.

Lerend Leven

Arbeidsmarkt, Onderwijs
14-01-19 Ondernemers verbinden om te leren van elkaar.

Ondernemers verbinden om te leren van elkaar.

VMBO On Stage

Onderwijs, Arbeidsmarkt
14-01-19 VMBO scholieren maken kennis met bedrijven uit de regio.

VMBO scholieren maken kennis met bedrijven uit de regio.

De groeischakelaar

Innovatie
14-01-19 Aanspreekpunt voor MKB-ondernemers met een groei- en/of innovatieambitie.

Aanspreekpunt voor MKB-ondernemers met een groei- en/of innovatieambitie.

Zomer Ondernemer

Ondernemerschap, Onderwijs
20-05-18 Ondernemerschap ontwikkelen bij jongeren.

Ondernemerschap ontwikkelen bij jongeren.

Leer Werk Loket Keyport

Onderwijs, Arbeidsmarkt
25-09-17 Voor alle vragen over opleiding, scholing en leerwerktrajecten.

Voor alle vragen over opleiding, scholing en leerwerktrajecten.

Celci Milk Buddy

Maakindustrie, Innovatie
08-09-16 Celci Milk Buddy (de zelf verwarmende babymelkfles zonder stroom of batterijen) verder te ontwikkelen en in de markt te zetten met kennis uit de Keyport-regio.

Celci Milk Buddy (de zelf verwarmende babymelkfles zonder stroom of batterijen) verder te ontwikkelen en in de markt te zetten met kennis uit de Keyport-regio.

Resultaat Gericht Ondernemen

Innovatie, Ondernemerschap
08-09-16 Afgerond • RGO richt zich op het vergroten van de kracht van jou als ondernemer en die van je medewerkers (Sleutelfiguren), het versterken van het innovatief vermogen.

Afgerond • RGO richt zich op het vergroten van de kracht van jou als ondernemer en die van je medewerkers (Sleutelfiguren), het versterken van het innovatief vermogen.

e-fulfilment Hub

Logistiek, Ondernemerschap, Innovatie
08-09-16 De one-stop-shop voor webshoplogistiek.

De one-stop-shop voor webshoplogistiek.

Retail Innovation Center

Leisure & retail
08-09-16 Retail innovatie begint hier!

Retail innovatie begint hier!

Arbeidsmarkinzicht

Arbeidsmarkt
07-09-16 Hier vind je alle info over de regionale arbeidsmarkt.

Hier vind je alle info over de regionale arbeidsmarkt.

LioTi

Innovatie
06-09-16 Het LioTi Project heeft als doel om een dekkende Internet of Things infrastructuur te realiseren voor de gehele provincie Limburg. Keyport 2020 is de eerste regio waar de infrastructuur wordt uitgerold.

Het LioTi Project heeft als doel om een dekkende Internet of Things infrastructuur te realiseren voor de gehele provincie Limburg. Keyport 2020 is de eerste regio waar de infrastructuur wordt uitgerold.

Intermodale vervoersoplossing voor reststoffen

Innovatie, Logistiek
06-09-16 Het project behelst de ontwikkeling en introductie van een nieuw type ISO container, geschikt voor transport van reststromen.

Het project behelst de ontwikkeling en introductie van een nieuw type ISO container, geschikt voor transport van reststromen.

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020

Agri
01-08-16 GreenBrains ondersteunt in de Regio Keyport 2020 innovaties op het gebied van agro en food en aanverwante bedrijvigheid.

GreenBrains ondersteunt in de Regio Keyport 2020 innovaties op het gebied van agro en food en aanverwante bedrijvigheid.

Economisch Actieprogramma Agribusiness

Agri
01-08-16 Voor een toekomstbestendige agrifoodsector.

Voor een toekomstbestendige agrifoodsector.

Versnellingstafels

Leisure & retail, Maakindustrie, Zorg, Agri, Logistiek, Innovatie
15-06-15 De versnellingstafels zorgen voor samenwerking met collega ondernemers en met behulp van een expert een idee uit te werken tot een business propositie.

De versnellingstafels zorgen voor samenwerking met collega ondernemers en met behulp van een expert een idee uit te werken tot een business propositie.

Evolva - Werkplekleren 3.0

Zorg, Arbeidsmarkt
16-01-14 Het verbeteren van de kennisproductiviteit in de zorg.

Het verbeteren van de kennisproductiviteit in de zorg.

Virtueel verzorgingshuis

Zorg, Innovatie
16-01-14 Proteion Thuis heeft initiatieven ontwikkeld voor wonen, welzijn en zorg om een impuls te geven aan innovatieve kostenbesparende ontwikkelingen in Keyport 2020.

Proteion Thuis heeft initiatieven ontwikkeld voor wonen, welzijn en zorg om een impuls te geven aan innovatieve kostenbesparende ontwikkelingen in Keyport 2020.

Onderwijsinfrastructuur Techniekketen Keyport 2020 en Noord-Limburg

Maakindustrie, Onderwijs
16-01-14 Doel: het verhogen van de instroom binnen het technisch onderwijs in de regio Keyport en Noord-Limburg, gericht op het in stand houden van technisch onderwijs in de regio.

Doel: het verhogen van de instroom binnen het technisch onderwijs in de regio Keyport en Noord-Limburg, gericht op het in stand houden van technisch onderwijs in de regio.

MakeTech Platform Keyport

Maakindustrie
16-01-14 Platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie.

Platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie.

Techniekatelier Spark Tech Lab

Maakindustrie
01-09-13 Kinderen en techniek, de vonk springt over!

Kinderen en techniek, de vonk springt over!

Limburg Magnet

Maakindustrie, Arbeidsmarkt
01-09-13 Afgerond • Het project Limburg Magnet heeft als doel het binden, boeien en gericht benutten van jong talent voor de Limburgse arbeidsmarkt...

Afgerond • Het project Limburg Magnet heeft als doel het binden, boeien en gericht benutten van jong talent voor de Limburgse arbeidsmarkt...

Biobased DNA Keyport 2020

Agri
01-04-13 Doel: het in beeld krijgen van de USP’s van de regio die complementair zijn aan die van overige (Brainport 2020-)regio’s.

Doel: het in beeld krijgen van de USP’s van de regio die complementair zijn aan die van overige (Brainport 2020-)regio’s.

Lignine Valorisatie

Innovatie, Agri, Maakindustrie
01-04-13 Lignine is een potentiële toekomstige grondstof voor materialen. Doel: kennis ontwikkelen over het verwerken van lignine naar commercieel producten.

Lignine is een potentiële toekomstige grondstof voor materialen. Doel: kennis ontwikkelen over het verwerken van lignine naar commercieel producten.

Platform Hoger Onderwijs

Onderwijs
01-04-13 Het hoger onderwijs en bedrijfsleven beter met elkaar laten aansluiten, betreft kennis, mogelijkheden en baankansen.

Het hoger onderwijs en bedrijfsleven beter met elkaar laten aansluiten, betreft kennis, mogelijkheden en baankansen.

COOK

Onderwijs, Arbeidsmarkt
01-04-13 Het project verkent de inrichting van een Centrum voor Opleiding en Ontwikkeling Keyport 2020.

Het project verkent de inrichting van een Centrum voor Opleiding en Ontwikkeling Keyport 2020.

Innovatiehuis MKB Keyport 2020

Innovatie, Maakindustrie
01-04-13 Doel: het versterken van het innovatievermogen van het MKB in de maakindustrie, logistiek, retail & leisure en agri in de regio.

Doel: het versterken van het innovatievermogen van het MKB in de maakindustrie, logistiek, retail & leisure en agri in de regio.

Recycling incontinentiemateriaal

Maakindustrie, Zorg
01-04-13 De haalbaarheid van een businessplan toetsen welke uiteindelijk kan leiden tot een productieplant voor het recyclen van incontinentiemateriaal.

De haalbaarheid van een businessplan toetsen welke uiteindelijk kan leiden tot een productieplant voor het recyclen van incontinentiemateriaal.

Recycling drankenkartons

Maakindustrie
31-03-13 Het recyclen van drankenkartons in de Keyportregio ipv in het buitenland. Kostenbesparend, beter voor het milieue + een bijdrage aan de regionale economie.

Het recyclen van drankenkartons in de Keyportregio ipv in het buitenland. Kostenbesparend, beter voor het milieue + een bijdrage aan de regionale economie.

Onderzoek arbeidsmobiliteit Keyport 2020

Maakindustrie, Arbeidsmarkt
11-02-13 Keyport 2020 onderzoekt welke kansen er zijn om op regionale schaal een bijdrage te leveren aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten.

Keyport 2020 onderzoekt welke kansen er zijn om op regionale schaal een bijdrage te leveren aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten.

Boer en burger Energiecoöperatie

Agri
11-02-13 In toenemende mate wordt door zowel burgers als bedrijven geïnvesteerd in duurzame energieopwekking.

In toenemende mate wordt door zowel burgers als bedrijven geïnvesteerd in duurzame energieopwekking.

Stage community voor de juiste match tussen bedrijfsleven en onderwijs

Maakindustrie
01-02-13 De ‘Stage Community’ is een virtueel loket voor vraag en aanbod van stages en afstudeeropdrachten.

De ‘Stage Community’ is een virtueel loket voor vraag en aanbod van stages en afstudeeropdrachten.

Warmtenet Keyport 2020 (pilot Roermond)

Maakindustrie
01-02-13 Op basis van een nulmeting zijn de kansen onderzocht voor de ontwikkeling van een warmtenet in Roermond.

Op basis van een nulmeting zijn de kansen onderzocht voor de ontwikkeling van een warmtenet in Roermond.

Onderzoek innovatiepotentieel regionale MKB regio Keyport 2020

Maakindustrie
01-02-13 Aanalyse: innovatiepotentieel bedrijven en bedrijvenclusters in Keyport en de kansen om aan te haken bij industriële waardeketens van Brainport 2020.

Aanalyse: innovatiepotentieel bedrijven en bedrijvenclusters in Keyport en de kansen om aan te haken bij industriële waardeketens van Brainport 2020.

Opschaling Retail en Business Academy

Leisure & retail
01-02-13 Het opzetten van een Retail & Business Academy om kennis en opleiding in de regio op maat aan te bieden.

Het opzetten van een Retail & Business Academy om kennis en opleiding in de regio op maat aan te bieden.

Logistieke propositie Keyport 2020

Logistiek
01-02-13 Keyport 2020 wil zich primair onderscheiden op het gebied van bedrijfsproces gerelateerde logistiek. Dit vereist een duidelijke positionering...

Keyport 2020 wil zich primair onderscheiden op het gebied van bedrijfsproces gerelateerde logistiek. Dit vereist een duidelijke positionering...

Breedband voor Keyport 2020

Logistiek
01-02-13 Onderzoek naar de mogelijk om met meerdere belanghebbende partijen een gezamenlijk backbone-structuur in Midden-Limburg aan te leggen.

Onderzoek naar de mogelijk om met meerdere belanghebbende partijen een gezamenlijk backbone-structuur in Midden-Limburg aan te leggen.

Agribusiness in beeld

Agri
01-02-13 De Agribusiness is nauw verbonden met andere sectoren in de economie. Keyport 2020 wil inzichten verschaffen in de mogelijke ontwikkeling tot 2025.

De Agribusiness is nauw verbonden met andere sectoren in de economie. Keyport 2020 wil inzichten verschaffen in de mogelijke ontwikkeling tot 2025.

Ontwikkeling Energietransitie Park Zevenellen

Agri
01-02-13 Keyport 2020 onderzoekt de realisatie van een Energie Transitie Park (ETP) op industriepark Zevenellen in Leudal.

Keyport 2020 onderzoekt de realisatie van een Energie Transitie Park (ETP) op industriepark Zevenellen in Leudal.

Ondernemerschapsroute

Onderwijs
01-01-13 Afgerond • Het ontwikkelen van een doorlopende leerroute met het vmbo, mbo en bedrijfsleven voor een betere instroom van de regionale arbeidsmarkt.

Afgerond • Het ontwikkelen van een doorlopende leerroute met het vmbo, mbo en bedrijfsleven voor een betere instroom van de regionale arbeidsmarkt.

Holland Expat Center South

Maakindustrie, Logistiek, Agri, Zorg, Leisure & retail, Arbeidsmarkt
01-01-13 Afgerond • Een fysiek expat center in Zuid-Nederland dat ervoor zorgt dat expats zich makkelijk en snel kunnen vestigen en zich welkom voelen.

Afgerond • Een fysiek expat center in Zuid-Nederland dat ervoor zorgt dat expats zich makkelijk en snel kunnen vestigen en zich welkom voelen.

Medishell

Innovatie, Zorg
01-01-13 Afgerond • Het ontwikkelen van een slim pillendoosje. Dit geeft de patiënt meer zelfstandigheid én het ontzorgt mantelzorgers of verlaagt de werkdruk bij verzorgers.

Afgerond • Het ontwikkelen van een slim pillendoosje. Dit geeft de patiënt meer zelfstandigheid én het ontzorgt mantelzorgers of verlaagt de werkdruk bij verzorgers.

MKB 100

Arbeidsmarkt
01-01-13 Afgerond • MKB 100 is een imagocampagne welke op eigentijdse manier jongeren en starters op de arbeidsmarkt aanspreekt.
Afgerond • MKB 100 is een imagocampagne welke op eigentijdse manier jongeren en starters op de arbeidsmarkt aanspreekt.
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu