Partner


Gemeente Weert


Website

www.weert.nl


Contact

Gemeente Weert

Bezoekadres
Beekstraat 54
6001GJ Weert

Postadres
Postbus 950
6000 AZ Weert

T. 0495-57 50 00
F. 0495-54 15 54
E. gemeente@weert.nl


Ondernemersvragen

Ondernemerszaken Gemeente Weert
T. 0495-57 52 77 (voor vestigingsvragen en bedrijfskavels)
E. ondernemen@weert.nl

Gemeente Weert

"Met ons, in Weert"

Weert is een aantrekkelijke middelgrote Limburgse stad aan de A2, met een menselijke maat die het bedrijfsleven volop kansen en mogelijkheden biedt. Weert draagt met trots de nationale titels Groenste stad en Sportiefste gemeente, waarmee de kwaliteiten van de stad perfect zijn gewaardeerd. Deze woonomgeving zorgt ook voor een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven, met een stimulerende werkomgeving en zeer gemotiveerd personeel als resultaat. We voeren niet voor niets de slogan: "met ons, in Weert".

Weert heeft een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan bedrijventerreinen en kantoorlocaties, met uitstekende verbindingen via weg (A2), spoor (intercitystation), water (Zuid-Willemsvaart) en lucht (Budel Airport). Het bedrijfsleven van Weert is innovatief, met een aantal wereldspelers en bestaat voornamelijk uit MKB bedrijven.

Ambities en kansen binnen Keyport 2020

Weert is gewend om samen te werken en daarbij over grenzen te kijken. De lijnen naar Eindhoven zijn kort, letterlijk (15 minuten per spoor of per auto) en figuurlijk. Met onze Belgische buren onderhouden we een goed contact. De samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers is sinds 2002 in ontwikkeling in Hoge Dunk-verband met sinds 2008 een concrete uitvoeringsorganisatie. Dit wordt nu verder ontwikkeld binnen Keyport 2020 verband.

Innovatieve maakindustrie

De onderlinge relaties zorgen voor de nodige inspiratie en een open innovatieklimaat. De maakindustrie is daardoor een gewaardeerde, meedenkende partner voor haar afnemers. In Brainport 2020 verband wordt enerzijds gewerkt aan de continuïteit in het aanbod van technisch opgeleide medewerkers. Anderzijds moet de versterking van de innovatiekracht zorgen voor continuïteit van de bedrijfsvoering. Met de profilering van Keyport 2020 en in groter verband via Brainport 2020 krijgt de Weerter maakindustrie een groter platform om haar hoogwaardige producten en diensten wereldwijd aan te bieden.

Agrarische proeftuin

De agrarische sector, aanwezig in de vorm van intensieve veehouderij, is aanleiding voor menige innovatieve ontwikkeling van Weerter bouw- en industriële bedrijven. De thuismarkt in de eigen achtertuin biedt een uitstekende proeftuin voor productontwikkeling die vervolgens de wereld rond gaat. Hiervoor wordt vanuit Weert ook de samenwerking met Greenport Venlo nadrukkelijk gezocht, evenals met de voedselgerelateerde industrie van Helmond.

Logistieke toplocatie

Dankzij de ligging aan de A2, op de grens van Limburg, Brabant en België biedt Weert kansen voor de logistieke sector om een distributiefunctie voor Zuid-Nederland en België te vervullen. De ontwikkeling van een multimodale terminal voor water, spoor en weg ontsluit alle modaliteiten. Het aanbod van bedrijventerreinen biedt ruimte voor grootschaligheid.

 

Kengetallen gemeente Weert

Bewonersaantallen: 48.588
Drukte: 461 inwoners per km2
Oppervlakte: 105,44 km2

Bedrijventerreinen:
Bruto: 581,5 ha
Netto: 457,1 ha
Uitgeefbaar: 97 ha

Zoek hier uw gewenste bedrijventerrein op

Toonaangevende sectoren: handel en logistiek, ontwikkeling bouwmaterialen, innovatieve agrarische toeleveranciers, verpakkingsindustrie, metaalbewerking en toeleveranciers Brainport.

Aantal bedrijven: 3.480
Werkgelegenheid: 27.480

Belangrijke verkeersaders: A2, N275, N280, N292, Zuid-Willemsvaart

Onderwijsaanbod:
HBO Nederland: particuliere HBO Bedrijfskunde en MER (Management, Economie en Recht)
Bisschoppelijk College: vmbo, havo, vwo
SG Philips van Horne: vmbo-t, havo, vwo en tto (tweetalig onderwijs)
Het Kwadrant: ROC, vmbo en zesjarige techniekopleiding

Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu